Europeisk Ungdom søker ny generalsekretær!

Europeisk Ungdom er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for et aktivt norsk medlemskap i Den europeiske union. Vi ønsker et samlet Europa der demokratiske land inngår forpliktende samarbeid for å løse felles utfordringer. I tillegg jobber vi for å heve ungdoms kunnskapsnivå om EU og Norges forhold til Europa.

Nå søker vi ny generalsekretær (100 %) i en åremålsstilling på 2 år. Du vil i praksis fungere som daglig leder med et stort ansvar for å drive organisasjonen videre fremover. Vi lover deg en spennende og utviklende jobb med opplevelser i Norge og resten av Europa!

Generalsekretæren har ansvaret for:

 • Administrasjon: søknader, rapportering
 • Økonomi: budsjetter, regnskap, økonomistyring
 • Medlemsregister og medlemsoppfølging
 • Tilrettelegging og oppfølging av frivillige og lokallag
 • Prosjektoppfølging
 • Visuell profil og nettsidedrift
 • Arbeidsgiveransvar for ansatte 

I tillegg deltar generalsekretær som observatør i arbeidsutvalget, sentralstyret og landsstyret. Stillingen krever en del kvelds- og helgearbeid. Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med blant annet sentrale arrangementer. 

Du har:

 • Kunnskap om regnskap og budsjett av betydelig størrelse
 • Erfaring fra informasjonsarbeid
 • Erfaring fra ledelse og det å gjennomføre prosjekter og arrangementer
 • Gode språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk

Du er:

 • Engasjert tilhenger av norsk EU-medlemskap
 • Ansvarssøkende og initiativrik
 • God på å lage og følge rutiner
 • Nytenkende og kreativ

Vi oppfordrer unge mennesker til å søke på stillingen. Du må regne med helgearbeid og reisevirksomhet i forbindelse med sentrale arrangementer og møter, samt internasjonale seminarer.  

Søknadsfrist: 29. januar. Intervjuer foregår digitalt i februar.

Tiltredelse: 1. april eller etter avtale

Lønnstrinn: Lønnstrinn 22-24 i statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Frida Axelsen på epost frida(a)europeiskungdom.no

Søknad og CV sendes til frida(a)europeiskungdom.no