Europeisk Ungdom søker ny Generalsekretær!

Europeisk Ungdom er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for et
aktivt norsk medlemskap i Den Europeiske Union. Vi ønsker et samlet Europa der
demokratiske land inngår forpliktende samarbeid for å løse felles utfordringer. I tillegg
jobber vi for å heve ungdoms kunnskapsnivå om EU og Norges forhold til Europa.

Nå søker vi ny generalsekretær. Du vil i praksis fungere som daglig leder med et stort ansvar for
å drive organisasjonen videre fremover. Vi lover deg en spennende og utviklende jobb med
opplevelser i Norge og i resten av Europa!


Generalsekretæren har ansvaret for:
– Prosjektoppfølging
– Tilrettelegging og oppfølging av frivillige og lokallag i hele landet
– Medlemsregister og medlemsoppfølging
– Drift av nettside
– Arbeidsgiveransvar for ansatte 
– Søknader og rapportering
– Budsjett, regnskap og økonomistyring


I tillegg deltar generalsekretær som observatør i arbeidsutvalget, sentralstyret og landsstyret.
Stillingen krever noe helgearbeid og reisevirksomhet i forbindelse med sentrale arrangementer og
møter, samt internasjonale seminarer. 


Du har:
– Kunnskap om regnskap og budsjett
– Erfaring med søknad- og rapporteringsarbeid
– Gode språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk
– Det er ønskelig med erfaring fra organisasjonsarbeid og det å gjennomføre prosjekter og
arrangementer


Du er:
– Selvstendig og strukturert
– Engasjert tilhenger av norsk EU-medlemskap
– Ansvarssøkende og initiativrik
– Nytenkende og kreativ

Søknadsfrist: 20. oktober.
Tiltredelse: Snarest

Lønnstrinn: Mellom lønnstrinn 26-28 i statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder Kristine Meek Stokke på e-post
kristine@europeiskungdom.no

Søknad og CV sendes til ansettelse@europeiskungdom.no