Europeisk Ungdom skal vedta ny politisk plattform

På landsmøtet om et halvt år skal Europeisk Ungdom vedta en ny politisk plattform som skal gjelde to år fremover i tid. Programkomiteen er i gang med arbeidet og ønsker dine innspill.

Kristoffer Hanssen

Programkomiteens leder, Kristoffer A. Hanssen

I starten av august utnevnte landsstyret komiteen som har fått i oppgave å utarbeide dokumentet som landsmøtet skal behandle. Komiteen består av:

  • Kristoffer Aardal Hanssen (leder)
  • Josefine Eilsø Nielsen
  • Mari Berdal Djupvik
  • Pål Helle
  • Runar Nygård

Komiteen har allerede hatt sitt første møte og er i gang med arbeidet som skal ende opp i et dokument som dekker de viktigste Europapolitiske områdene. 

Innspill eller spørsmål til komiteens arbeid kan rettes til kris.hanssen(a)gmail.com