Europeisk Ungdom relanserer bloggportalen vårteuropa.no

Med vårteuropa.no ønsker Europeisk Ungdom å legge til rette for en åpen og god debatt om Europa, EU og EØS. Alle, uavhengig av politisk ståsted inviteres til å bidra.

Det er ikke en forutsetning at innleggene som publiseres er EU-vennlige.

– På bloggen vil det være stor takhøyde, selv om det er Europeisk Ungdom som drifter bloggen. Vi ønsker velkommen et bredt spekter av bidrag fra hele det politiske og ikke-politiske landskapet, uttaler redaktør Anders Høgalmen.

Ønsker du å få publisert et innlegg er det bare til å kontakte Høgalmen på anders@europeiskungdom.no.