Europeisk Ungdom på Malta

Europeisk Ungdom deltar denne uken og helgen på et internasjonalt seminar om migrasjonspolitikk på Malta.

Under arbeidstittelen «The ultimate solution for a better life: (im)migration» diskuterer ungdom fra hele Europa spørsmål knyttet til europeisk asyl- og flyktningpolitikk. Europeisk Ungdom har seks deltagere på helgens konferanse og en deltager på ukeseminaret. Arrangementet er i regi av JEF Malta og JEF Europe.

Erik Dale, sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom, har vært på Malta hele uken og fremhever viktigheten av at også norsk ungdom engasjerer seg i arbeidet om å skape et mer rettferdig og effektivt asylsystem i Europa.

«Vi ser stadig eksempler på at europeiske land ikke behandler asylsøkere med den respekt og verdighet de fortjener. Europa er tjent med å føre en langt mer human asyl- og flyktningpolitikk enn hva situasjonen er i enkelte land i dag. Målet må være at folk som søker en trygg havn skal få nettopp det», uttaler Dale fra Malta.

«Schengen-samarbeidet innebærer at Norge deler yttergrense med 24 andre europeiske land – og dermed har et medansvar for den grensepolitikken som føres i EU. Norge deltar også for fullt i EUs felleseuropeiske asyl- og flyktningsystem. Jeg savner en reell debatt om hva Norge vil og hvordan Norge kan bidra til å forbedre dette systemet», avslutter Dale.