Europeisk Ungdom gratulerer Liu Xiaobo

Europeisk Ungdom gratulerer den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo med tildelingen av Nobels Fredspris 2010.

”Liu Xiaobo har i mer enn to tiår vært en sterk talsmann for at grunnleggende menneskerettigheter skal gjelde også i Kina. Han deltok i Tiananmen-protestene i 1989; han var en ledende forfatter bak Charter 08, det manifest for slike rettigheter i Kina som ble offentliggjort på 60-årsdagen for FNs verdenserklæring om menneskerettighetene 10. desember 2008. Året etter ble Liu dømt til elleve års fengsel og to års tap av politiske rettigheter for oppfordring til undergraving av statens makt. Liu har konsekvent hevdet at dommen bryter både med Kinas egen grunnlov og med sentrale menneskerettigheter”, skriver Nobel-komiteen i sin begrunnelse

Europeisk Ungdom anerkjenner det arbeidet Xiaobo har gjort for å fremme menneskerettigheter i Kina – og står fullt og helt bak tildelingen av årets pris.

Europeisk Ungdom har i en årrekke argumentert for at EU burde få Nobels Fredspris og støtter i den forbindelse uttalelsene til Nobel-instituttets direktør Geir Lundestad (onsdag 6. oktober) om at tiden snart er inne for å gi EU prisen.