Europa står sterkest samlet

Et flertall av det britiske folk valgte i går å melde Storbritannia ut av EU. Det er først og fremst dramatisk for britene som nå har valgt alenegang fremfor samarbeid. Konsekvensene av dette vil være at britene vil stå på gangen når alle de viktige beslutningene om deres fremtid tas.

I Storbritannia feirer nå populister som har preget en valgkamp med tomme slagord. Meningsmålinger viste at de unge var sterkest tilhengere av fortsatt medlemskap. Dessverre var de ikke mange nok. Beklageligvis er det også de unge britene som vil måtte bære konsekvensene av et Storbritannia utenfor EU og et Europa som står mer splittet i dag enn i går.

Det er nå viktigere enn noen gang å samles om et sterkt og samlet Europa. Europeisk Ungdom står sammen med de som er overbevist om at Europa er best når alle er samlet rundt det samme bordet. I tiden fremover skal vår stemme være klar på at vi vil delta i den europeiske debatten. Vi skal være tydelige på at grenseløse utfordringer krever grenseløst samarbeid.

EUs motto, forent i mangfold, minner oss på at Europas styrke er at vi står sammen i å forme vår felles fremtid. Selv uten Storbritannia.