Europaslaget i oktober

Grunnet lite deltakelse i september, åpner vi for at alle kan henge seg på i runde 2 av Europaslaget. Det har vært valg og i september var det unntakstilstand for mange av dere.

Så grip denne sjansen, det kåres en «måneds vinner» denne gangen!

Denne månedens oppgave blir:

  • Å skrive et leserinnlegg, samt prøve å få det på trykk i lokalavisen
  • Skrive et grovutkast på en resolusjon

Innlegg og resolusjon sendes inn til benedikte@europeiskungdom.no

Frist: 3.november