Europaslaget – Europeisk Ungdoms fylkeskonkurranse!

Europeisk Ungdom starter i dag opp en veldig morsom fylkeskonkurranse – Europaslaget. Her finner du info om konkurransen og de første oppgavene. 

Europaslaget er en konkurranse mellom EUs fylkeslag, og lokallag som fungerer som det eneste lokallaget i fylket. Studentlag kan delta som et eget lag. Konkurransen skal foregå i 2 perioder, fra Landsmøtet til United og fra september til Landsmøtet/vinterkonferansen.

Det skal utføres to gitte oppgaver hver måned, med mindre det av praktiske årsaker gjør dette vanskelig. Siste konkurranse skal alltid gjennomføres på arrangementet hvor vinneren blir utpekt. Alle oppgaver skal dokumenteres av konkurransens general eller slave. Om en oppgave ikke blir løst, eller foreligger det manglende dokumentasjon ryker fylkeslaget ut. 

I siste runde av fylkesligaen (før siste konkurranse som er på arrangementet hvor vinneren blir kåret) skal det også være en wildcardrunde, hvor alle fylkeslagene som har røket ut har muligheten til å spille seg inn igjen ved å gjøre en wildcardoppgave og få godkjent rundens oppgave. Av alle lagene som gjennomfører wildcardoppgaven, er det kun etlag som kommer inn i spilletigjen – detlaget som gjennomfører best resultat. Her må man ta hensyn til lagets størrelse og forutsettninger.

Første oppgaver:

1. Avhold en ringerunde for å minne medlemmene på at de må betale kontigenten.

2. Oppdatere info om fylkeslaget (og eventuelle lokallag under fylkeslaget) til nettsidene.

Informasjonen om fylkeslag skal fylles inn i følgende mal: 

Fire-fem linjer om ditt fylkeslag/lokallag

Pluss:

Styret består av:
Leder:                Navn navnesen (e-post)
Nestleder:          Navn-navn navnete (e-post)
Styremedlem:    Navn Etternavnesen
Styremedlem:    Fornavn Etternavnesen
Styremedlem:    Fornavn Mellomnavn Etternavnesen

Husk at det er viktig at det dokumenteres at oppgavene blir gjort. Ta for eksempel et bilde når dere har ringerunde. Dokumentasjonen sendes til anine@europeiskungdom.no.

Frist for innlevering av første oppgave er 30. april

Lykke til! Måtte beste fylkeslag vinne!