Europakonferanse for unge sosialdemokrater denne helgen

Europeisk ArbeiderungdomLørdag arrangeres det Europakonferanse for unge sosialdemokrater med et positivt syn på Den europeiske union (EU).

Konferansen finner sted på Folkets Hus i Oslo fra 11:00 til 18:00.

Programmet består av:

Espen Barth Eide – Statssekretær i UD

Bjarne Dæhli – Leder i LNU

Tore Eikeland – Initiativtager til Europeisk Arbeiderungdom

Anne Margrehte Lund – Leder i Europeisk Ungdom

Bård Skaar Viken – Generalsekretær i Europeisk Ungdom

Hvorfor Europakonferanse for unge sosialdemokrater?

  • EU er verdens største bistandsaktør
  • EU er en av verdens mest offensive aktører i klimapolitikken
  • EU har tollfri import fra verdens 50 fattigste land.
  • EU forhandler med landene på Balkan om medlemskap

Over hele Europa undres våre sosialistiske og sosialdemokratiske brødre og søstre hvorfor vi sitter på oljefatene våre her nord uten å gå inn i det fellesskapet hvor store deler av norsk lovverk bestemmes, og hvor man sammen kjemper for å løse felles utfordringer på tvers av landegrensene.

Vi er unge, vi er sosialdemokrater og vi brenner for internasjonalt samarbeid gjennom organisasjoner som FN og EU.

Hjertelig velkommen til en dag i solidaritetens ånd!

Europeisk Arbeiderungdom på Facebook.