Europa tok avstand fra Lukasjenko

Oslo II mer enn hundre europeiske byer demonstrerte ungdom fra alle politiske fløyer og miljøer mot det hviterussiske regimet. Fra Russland i øst til Spania i sør kneblet ungdom statuer til støtte for opposisjonen i Hviterussland.

Se bilder fra hele Europa her: Flickr – JEF Europe

Se bilder fra den norske aksjonen her: Flickr – Europeisk Ungdom

Les mer om aksjonen her: JEF Europe – Free Belarus

Skriv under på et opprop mot regimet her: Belarus petition

Aksjonen mot diktaturet til Aleksandr Lukasjenko er også viet oppmerksomhet i Europaparlamentet. Elisabeth Schroedter (MEP for Tyskland), Catherine Soullie (MEP for Frankrike), Christoffer Fjellner (MEP for Sverige) og Jacek Protaisiewicz (MEP for Polen) er alle erklærte støttespillere til aksjonen – og JEF Europe har vært i dialog med en rekke partigrupper og parlamentarikere de siste månedene.Lillestrøm I (7)

Philippe Adriaenssens, president i JEF Europe, forventer at EU markerer tydeligere overfor Lukasjenkos regime at brudd mot menneskerettighetene, ytrings- og organisasjonsfrihet og demokratiske prinsipper er uholdbart.

«This massive co-ordinated action taking place simultaneously across the planet points to the discrepancy that there is a dictatorship right at the EU’s doorstep. The EU must take a clearer stance against the schizophrenic regime in Belarus. If its leader and high officials wish to travel through Europe, it should be upon the condition of further economic and political integration in Europe. The Action is therefore a sign of solidarity with our fellow Europeans in Belarus in their demand for a change from oppression towards freedom», uttaler Adriaenssens i en pressemelding.