Europa sett fra Danmark

Danmark har netop overgivet formandskabet for Ministerrådet til Cypern; et formandskab, som  ikke blot har været præget af krisestemning, men også af en usmagelig mangel på visioner fra den danske regerings side.

Danmark har fire undtagelser (som, i øvrigt, på vanlig dansk, storhedsvanvittige maner ofte kaldes ”forbehold”), som dagligt skader danske interesser, både økonomisk og politisk; fire undtagelser, som gør større og større skade, efterhånden som den europæiske integration fortsætter. I den hjemlige debat er det således ikke sjældent, at Norge udnævnes til et mere integreret medlem af EU end Danmark – hvilket vel er meget sigende for begge landes forhold til EU.

Både Norge og Danmark bør være fuldbyrdede medlemmer af EU; ikke blot for vores egen skyld, men for hele Unionens skyld. Et fuldt integreret Norden ville være med til at præge det europæiske samarbejde med vores ofte mere pragmatiske demokratiopfattelse. Dette ville være en forfriskende forandring fra i dag, hvor vi ofte blot overtager beslutninger truffet andre steder. Derfor er Europeisk Ungdoms United et fremragende initiativ, som ikke blot giver de nordiske delegationer mulighed for at debatere og udveksle erfaringer, men også beviser, at en europæisk diskurs kan foregå på et ganske sagligt niveau – selv i Norden. Og så er det, forresten, også pokkers sjovt!

– Nikolai Borreschmidt