– Europa er mer åpent enn noen gang tidligere

Europeisk Ungdom arrangerte studentkonferanse i Oslo denne helgen. Nesten 50 aktive medlemmer fikk blant annet høre at Europa er mer åpent enn noen gang tidligere i historien.

Trygve G. Nordby, generalsekretær i Europabevegelsen og tidligere vise-generalsekretær i det internasjonale Røde Kors, understreket at det er en myte at Europa er en utilgjengelig festning.

”Europa tar i mot flere flyktninger enn på noe tidspunkt tidligere i historien. Europa er mer åpent enn noen gang”, fortalte Nordby til deltagerne.

Vigdis Vevstad, ekspert i europeisk asyl- og flyktningrett, foredro om det felleseuropeiske flyktning- og asylsystemet.

”CEAS er en realitet. Dessverre ser vi at det er store forskjeller i håndhevingen av det felles regelverket”, var et av hovedbudskapene fra Vevstad.

–    Norge bør regularisere flere
Petter Eide, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, fremhever at Norge fører en anstendig asyl- og flyktningpolitikk, men at Norge fremdeles har ting å lære av EU-landene.

”Norge bør endre politikk overfor papirløse flyktninger. En rekke EU-land har en langt mer offensiv politikk når det kommer til å anerkjenne rettigheter og regularisere papirløse flyktninger. Norge ligger beklageligvis et hestehode bak på dette området”, uttalte Eide.

Kristin Clemet, daglig leder i Civita, foredro om norsk integreringspolitikk og påpekte blant annet at integreringsviljen blant norske innvandrere er langt større enn hva nordmenn flest forventer (egen undersøkelse).

”Nordmenn må bli flinkere til å se innvandrere som en ressurs og ikke et problem”, uttalte Clemet.

Visste du for eksempel at:

•    Norge deler yttergrense med 25 andre europeiske land (gjennom Schengen-avtalen)

•    20.000 – 25.000 utvandrer fra Norge hvert år

•    Antallet innvilgede asylsøknader i Norge har ligget rundt 4500 de siste 15-20 årene

•    5,5 millioner mennesker lever papirløst (uregistrert) i Europa i dag

•    17.000 – 18.000 lever papirløst i Norge i dag

•    Norge har ingen regulariseringsordning for papirløse flyktninger (”amnestiordninger”)

•    CEAS består av Dublin II-forordningen, mottaksdirektivet, prosedyredirektivet og statusdirektivet

•    Norge deltar i Dublin II-forordningen og Schengen-samarbeidet

•    Norge ikke har innført EUs status-, mottaks- eller prosedyredirektiv

•    Dublin II åpner opp for at Norge kan nekteå returnere asylsøkere til land som ikke oppfyllere EUs krav