Support Ukraine: Euromaidan i Oslo lørdag 1. februar

Hva er Euromaidan?
Den 21. november 2013 oppsto det store protester i Ukraina – internasjonalt kjent som Euromaiden (Europaplass, en henvisning til den sentrale uavhengighetsplassen i Kiev) som følge av at ikke President Viktor Janoekovytsj ville skrive under en frihandelsavtale mellom Ukraina og EU. Demonstrantene krever større europeisk integrasjon, presidentens avgang og et nytt demokratisk valg. The Party of Regions, regjeringspartiet ledet av Janoekovytsj, er spesielt sterkt øst i landet, der det er en stor russisk minoritet. De ønsker mer samarbeid med Russland enn med EU. Det er da en større støtte for EU i den vestlige delen av Ukraina, enn det er i øst.

Siden nyttår har retningen av protestene endret seg fra en pro-EU til en anti-regjering protest. Dette  var delvis på grunn av den antidemonstrasjonslovene som  ble innført, hvor retten til ytringsfrihet og forsamlingsfrihet ble innskrenket. Noen av disse lovene har blitt trukket tilbake igjen, men situasjonen i landet er fortsatt veldig spent. Demonstrasjonene som startet i Kiev har spredt seg til hele landet, også i øst.

Hittil er det seks drepte , flere titalls savneder og over 2000 skadede demonstranter. Vi demonstrerer for å vise vår støtte.

(c) Wikipedia commons

(c) Wikipedia commons

Førstkommende lørdag, 1. februar, arrangeres det en støttedemonstrasjon foran Stortinget. Møt opp kl. 14.00, ta med egne plakater dersom du ønsker og vis din støtte! 

  • Frihet fra diktatorvelde i Ukraina
  • Beskyttelse av menneskerettighetene
  • Rettstatens prinsipper
  • EN gjennomsiktig og åpent styresett

Sett deg på attending på facebook-eventet og få med deg eventuelle oppdateringer fortløpende! Bor du ikke i Oslo og kan ikke delta? Trykk på attending likevel – vis din støtte via sosiale medier. #supportukraine

Hvorfor støtter Europeisk Ungdom demonstrasjonen?
Grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske verdier inngår i Europeisk Ungdoms verdigrunnlag, som er tuftet på prinsippene om frie og rettferdige valg, flerpartisystem, rettstaten, en fri presse, en fungerende økonomi, og respekt for og beskyttelse av minoriteter.