EUROKONFERANSEN 2012

Vi setter et kritisk blikk på euroen

Den 12. og 13.oktober arrangerer Studenter for EU og Europeisk Ungdom sin årlige studentkonferanse i Oslo. I år holdes den på Universitetet i Oslo og temaet er Euro og økonomisk samarbeid.

Tid og sted:

12. oktober 16:00-21:00 og 13. oktober 9:30-15:30 på Ullevål Kino, Ragnar Frisch’ Auditoruim på Blindern (Rett ved trikkeholdeplassen John Collets plass mellom Ullevål sykehus og Blindern).

Det arrangeres en fest for de over 18 år på studentpuben Uglebo på fredagen etter seminaret.

Gjennom dagene vil vi få vite hva som var tanken bak en felles europeisk valuta, videre vil vi få en innføring i hva som var de utløsende årsakene til den økonomiske krisen mange europeisk land nå opplever og så vil vi lære om hvordan både næringsliv og enkeltindivider har blitt påvirket av krisen. På toppen av dette håper vi på å få noen gode indikasjoner på hvor samarbeidet går videre.

De bekreftede innlederne så langt:
– Kjell Eliassen (professor, BI)
– Stein-Ragnar Noreng (adm. direktør i KPMG)
– Karen Helene Ulltveit-Moe (professor i økonomi, UiO)
– Aslak Larsen Molvær (NHO, avd. samf.øk og skatt)

Arrangementet er åpent og gratis for alle som er interessert i økonomisk og europeisk politikk, og vi spanderer en lett lunsj for alle påmeldte deltakere.

Er du medlem av Europeisk Ungdom, student og fra en annen by enn Oslo? Da dekker vi reisen din!

Send påmelding eller spørsmål til pamelding@europeiskungdom.no