– Euroen er fundamentet for vår velstand

Euro”Ryktet om min død er betydelig overdrevet” er et klassisk sitat fra Mark Twain. Ved inngangen til 2011 er sitatet velegnet til å beskrive utviklingen i eurosonen. Valutaen er under hardt press, men det hindret likevel ikke Estland i å bli det 17. landet i Europa som tar i bruk euroen 1. januar.

Estland erstattet ved nyttårsskiftet den estiske kronen med euroen. Andrus Ansip, statsminister i det baltiske landet, adopterte et godt gammelt slagord og uttalte at ”It is a small step for the eurozone and a big step for Estonia” i forbindelse med valutabyttet.

Estisk medlemskap i eurosonen vil neppe skape de store ringvirkningene i europeisk økonomi. Estlands samlede produksjon representerer kun 0.2 prosent av eurosonens samlede BNP. Samtidig er det liten tvil om at den symbolske betydningen av en utvidelse i disse krisetider er et viktig for eurosonens lederskap.

Anne Margrethe Lund, leder i Europeisk Ungdom, tror 2011 vil bli et langt bedre enn år for fellesvalutaen enn fjoråret.

«2010 var et annus horribilis for eurosamarbeidet. Selv om flere land, deriblant Spania, står overfor store utfordringer er jeg optimistisk på eurosamarbeidets vegne. Estlands inntreden symboliserer en ny start for samarbeidet. Samtidig er det betryggende at Angela Merkel og Nicolas Sarkozy snakker om viktigheten av et sterkt valutsamarbeid i sine nyttårstaler», uttaler Lund.

Angela Merkel, Forbundskansler i Tyskland, og Nicolas Sarkozy, president i Frankrike, brukte begge sine nyttårstaler til å snakke varmt om fellesvalutaen.”Euroen er fundamentet for vår velstand…Tyskland trenger Europa og den felles valutaen”, uttalte Merkel.

Den franske presidenten gikk enda lenger da han uttalte at ”Ikke tro, kjære medborgere, på dem som sier at vi bør forlate euroen. Slutten på euroen vil bety slutten på Europa. Jeg vil kjempe med all min styrke for å unngå tilbakeskritt som vil viske ut 60 år med europeisk samarbeid og utvikling mot fred og brorskap på kontinentet”

Anne Margrethe Lund deler oppfatningen til statslederne i de to EU-stormaktene.

«En eurokollaps vil være et stort tilbakeskritt for Europa. Fellesvalutaen har blitt selve symbolet på det integrerte Europa – og en kollaps vil sette europeisk samarbeid en generasjon tilbake i tid. Nettopp derfor er jeg overbevist om at euroen vil overleve. Det er ikke i noens interesse at den skulle falle».

«Det gjelder også for norske eksportbedrifter som er avhengig av stabile økonomiske rammer. Euroen har gjort handel mellom landegrensene lettere», avslutter Lund.

Les mer her:
Euractiv : Estonia becomes 17th eurozone member
Reuters: Sarkozy says euro’s demise would be end of Europe