Twitter: #eudebatt

Europeisk Ungdom og Europabevegelsen tagger Twitter-meldinger med relevant EU-stoff med #eudebatt; bruk taggen du også!

Per dags dato mangler det en god EU-debatt på Twitter. Gjennom å samle debattinnlegg under samme hashtag vil vi få en langt mer interessant debatt. Europeisk Ungdom oppfordrer derfor EU-tilhengere (og motstandere) til å bruke #eudebatt når det twitres om EU- og Europapolitikk.
Europeisk Ungdom på Twitter finner du her: twitter.com/europeiskungdom