EU styrker lokaldemokratiet

Det nærmer seg lokalvalg og diskusjonen går friskt om saker som er viktige for lokalsamfunnene og kommunene, som for eksempel skole og eldreomsorg. Men i tillegg debatterer vi noe annet. Debatten om demokratiet står sterkere enn på veldig lenge.

Demokrati diskuteres i alle deler av landet og i alle politiske miljøer og alle er enige om at vi trenger mer demokrati.

En ting er ja- og nei-siden i den norske EU-debatten enig i akkurat nå; et lokalvalg er også et EU-valg. EU påvirker norske kommuner og fylkeskommuner i stor grad og kunnskapsnivået til lokalpolitikere om hvor mye kommunehverdagen blir påvirket, er lav. Det er et demokratisk underskudd og det er et paradoks at et samfunn som er så opptatt av medbestemmelse og demokrati, ikke synes å bry seg nevneverdig om å diskutere dette.

Hver dag blir norske kommuner og fylkeskommuner påvirket av EU. Alle norske fylkeskommuner, med unntak av Finnmark er representert med egne kontorer i Brussel – fordi man ser behovet for å knytte lokaldemokratiet og lokalsamfunnet nærmere EU. Alle fylker i Norge mottar årlig mye i støtte fra EU for å gjennomføre prosjekter, om alt fra grensesamarbeid til skoleutveksling. Saker som betyr noe og som er positive for norske kommuner og fylker.

Det nei-siden benytter som kroneksempel på EU-påvirkning er anbudsreglementet. Et reglement hvor Norge går lenger enn EU. Dette er en sak som splitter det norske politiske miljøet. Nei-sidens forsøk på å angripe EU, blir i stedet et angrep på veldig mange lokalpolitikere og rikspolitikere som har ønsket å gå lenger enn EU i saken. Å skulle gjøre EU til den store stygge ulven blir i beste fall et skudd i blinde av nei-siden.

Vi skal være kritiske til direktiver som kommer fra EU og i likhet med Ungdom mot EU er jeg enig i at man bør bruke lokaldemokratiet til å ta debatter som er viktige for oss når det gjelder EU. Jeg tror bare debattene hadde blitt styrket og ikke minst bedre av å ta de som fullverdige medlemmer av EU, ikke bare som «EU-light»-medlemmer som nå, hvor vi passivt venter til alt er ferdig debattert og vedtatt i EU, før vi tar debatten her til lands.

Jeg er enig i prinsippet som ligger til grunn i EUs bestemmelsesprosess: at avgjørelser skal tas på det nivået som er nærmest velgerne. Jeg mener kommunen skal bestemme ting som angår lokalsamfunnene, som skolestruktur og eldreomsorg, jeg mener Stortinget skal vedta lover som angår oss alle, som justispolitikk og sykehusstruktur og jeg mener at man skal diskutere større saker i EU, som for eksempel klimautslipp og kriminalitetsbekjempelse. Dessverre er det en del som kjemper aktivt for at vi ikke skal kunne det.

Europeisk Ungdom mener derfor at årets kommune- og fylkestingsvalg er et valg også for mer demokrati og EU. Lokaldemokratiet må bevares og styrkes. Jeg mener man bedre ivaretar lokaldemokratiet med et norsk EU-medlemskap. Jeg mener det viktigste i dette valget er å bruke stemmeretten. Jeg skulle ønsker vi kunne bruke den i EU også, men vil i mellomtiden oppfordre til å stemme på politikere som tør å ta debatter og som ønsker seg et levende demokrati!