Bli med på EU-simulering i Beograd

Ønsker du å lære om EUs beslutningsprosesser i Europas politisk mest spennende region?

I oktober organiseres Belgrade Model EU (BEUM) i sin tredje utgave, BEUM 2013. 17-20 oktober kan du i Beograd tre inn i rollen som parlamentsmedlem i Europaparlamentet, minister i Ministerrådet, stats- eller regjeringssjef i Det europeiske råd, journalist eller lobbyist. Du vil diskutere viktige tema som antikorrupsjon, EU som utenrikspolitiske aktør og oppnåelse av EU sine klimamål.

BEUM 2013 vil gi deg en mulighet til å møte andre unge mennesker med liknende interesser fra regionen, hele Europa og resten av verden. Konferansen gir deg også en mulighet til å reise til Serbia og Vest-Balkan, politisk meget dynamiske områder hvor man i dag best kan se EU sin rolle som forsonende aktør. Beograd er dessuten en meget livlig by, og har kanskje Europas beste uteliv!

For mer informasjon om konferansen og hvordan du kan søke, se: http://www.belgrade-meu.org/

Søknadsfristen går ut 15. september. Om du har spørsmål kan du ta kontakt med BEUMs norske konseptansvarlige, Morten Stemre, på mstemre@beum.org