EU samler seg om Syria

tunelko / CC BY-NC-SA 2.0

De siste dagers utvikling i Syria-konflikten samler nå flere EU-land samt USA til en felles militær reaksjon.  FNs våpeninspektører har blant annet antydet at et syreangrep fra Syrias regjering mot egen befolkning har funnet sted.

Konflikten har sin rot i folkelige protester mot regjeringen i 2011 som siden har utviklet seg til en borgerkrig. I løpet av denne uken har flere kilder antydet at president Bashar al-Assad nå har gått til det steget å bruke nervegass i angrep mot opposisjonen. Syrias regjering tilbakeviser disse anklagene på det sterkeste. Et syreangrep ville være i klar strid med internasjonale våpenkonvensjoner.

FNs sikkerhetsråd har så langt ikke tatt stilling til konflikten ettersom to av dets medlemmer, Kina og Russland, foreløpig har stilt seg svært kritisk til å utføre en militær aksjon i tråd med folkeretten. Også utenriksminister i Norge, Espen Barth Eide, sier i dag til papirutgaven av Aftenposten at eventuelle ”aksjoner må være forankret i FN og folkeretten”, og advarer dermed mot å trekke forhastede konklusjoner.

Til tross for dette har nå flere EU-land, deriblant Danmark, Frankrike og Storbritannia, startet interne prosesser for å ta stilling til om de ønsker å delta i en felles militær aksjon mot Syria.

– Dette er på mange måter også et bidrag i diskusjonen om tettere militært samarbeid innad i EU, sier nesteleder i Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund.

Hvorvidt vi nå vil oppleve en militæraksjon, vil de neste dagene vise.