EU er løsning, ikke ytre høyre.

Av Jens Johnsen Koning,  Europeiske Studenter Oslo

Det er på tide at Norge våkner til det som skjer i Europa. Den skandinaviske halvøya føles kanskje langt unna, men det som skjer på kontinentet angår oss i stor grad.

Sist helg møttes lederne for Europas ytre høyre – deriblant Marine Le Pen, Geert Wilders og Marcus Pretzell – i Praha for å diskutere hvordan de sammen skal «kaste» EU og gå tilbake til et avgrenset system av suverene stater.

Sammen mener de at EU ødelegger Europa og bruker blant annet fremmedfientlige konspirasjonsteorier som argument. De mener at Islam er en «totalitær ideologi» som truer med å ødelegge kontinentet, og at EU burde forby asylsøkere og migranter tilgang til kontinentet siden de bringer med seg denne «ideologien». Dessverre får slike meninger en større og større oppslutning.

Norsk medlemskap i EU virker kanskje fjernt for mange, men det betyr ikke at vi må stoppe å engasjere oss over hva som skjer i Europa. I dagens tett integrerte verden er problemstillinger på kontinentet noe som også angår oss her i Norge.

EU skaper samarbeid, stabilitet og felleskap i en skiftende verdensorden preget av forandringer og usikkerhet. Uansett om man støtter EU/EØS eller ikke, kan man ikke benekte hva det Europeiske prosjektet har gjort for å sikre freden i både Norge og på resten av kontinentet.

Selv om EU ikke er perfekt, er det bedre rustet enn noen annet organ i å løse morgendagens utfordringer. Overnasjonale problemer krever overnasjonale løsninger: Klimaforandringer, migrasjonsbølger, internasjonal skatteflukt og transnasjonal terrorisme kan ikke løses innenfor nasjonalstatens grenser.

Det ytre høyre ønsker å bygge murer og gå tilbake til nasjonalstatens avgrensede system. Dette vil neppe svare på morgendagens problemstillinger, men det kan EU.