EU kan redde norsk natur

Skrevet av: Rahgnhild Syrstad  og Sebastian Kollind, Studenter for EU Oslo

Miljøaktivister demonstrerer med rette når regjeringen vil forurense noe av det vakreste Norge har å by på. Felles lovverk med EU kan derimot være redningen.

I en artikkel i Aftenposten forrige uke kunne vi lese at planene for sjødeponi har vakt internasjonal oppsikt.  Ifølge artikkelen har over 30 internasjonale miljøorganisasjoner sendt klager til den norske regjeringen. Verre blir det når The Telegraph har skrevet at Norge vil miste sin status som naturverner. Mens norsk politikk tyr til avfallsløsninger fra 1800-tallet, ser EU framover med grønne øyne.

Miljømedlemskap

Førdefjorden. Bilde hentet fra Wikipedia.

Førdefjorden. Bilde hentet fra Wikipedia.

Norge har forpliktet seg til vannrammedirektivet gjennom EØS-avtalen. Direktivet har som hovedmål å beskytte vannressursene. Det setter krav om at vannforekomstene skal holde god kvalitet målt etter økologiske kvalitetsmål.

Regjeringen går tilsynelatende rett frem på miljøsaker, samme hva de støter på.   Naturvernforbundet derimot, tviholder på et siste glimt av håp. De kommer til å klage inn regjeringens tillatelse til EFTAs overvåkningsorgan ESA. ESAs hovedoppgave er å se til at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres og etterleves i Norge, Liechtenstein og Island. Å klage til ESA kan være en tidkrevende prosess. I behandlingen av slike saker går ESA etter i sømmene og trenger dokumentasjon fra norske myndigheter. Denne langvarige prosessen kunne vært unngått. Med Norge som EU-medlem hadde saken blitt avfeid i første instans.

Tar til fornuft

Naturvernforbundet sender inn klage sammen med Natur og Ungdom. Sistnevnte er EU-motstander, men kryper gjerne til korset når det passer sånn. De største motstanderne for norsk EU-medlemskap har miljø blant sine sterkeste kampsaker. Den tiden bør nå være forbi. EU har senket utslippene av klimagasser med 19 prosent fra 1990 til 2012. Norge derimot, har økt utslippene med 3,7 prosent. På kontinentet ser man allerede hva som gir de gode langsiktige løsningene. Miljøpartiet de Grønnes søsterparti i Europa har nemlig gått fra å være EU-skeptikere til å bli EU-vennlige.

Studenter for EU Oslo krysser fingrene for at ESA følger opp. Denne saken må prioriteres. Når den norske regjeringen kommer til kort på miljø har vi kun EU igjen til å redde oss. Selv om vi står utenfor tar de oss gjerne inn i varmen. En noe grønnere varme, vel og merke.