EU – 60 år og aldri viktigere!

Av Jacob Haugmoen Handegard, styremedlem i Kristiand Europeisk Ungdom
Dette innlegget ble publisert i Fædrelandsvennen 25. mars 2017

EU, 60 år og aldri viktigere.

I en verden med stadig flere internasjonale utfordringer trengs det mer samarbeid, ikke mindre. Internasjonal finans bryr seg ikke om landegrenser, det gjør heller ikke organisert kriminalitet. Derfor trenger vi også en demokratisk politisk arena med handlekraft som opererer i det internasjonale rom.

Mange av utfordringene vi står ovenfor er enorme og grenseløse, derfor trengs EU. EU er aktøren som klarer å kutte klimagassutslipp med hjelp av samarbeid mellom og press mot medlemslandene. I kampen mot klimautfordringene tåler ikke verden gratispassasjerer. Alle må bidra og rike land må bidra mest.

Flyktningkrisen vi står ovenfor vil dessverre ikke være den siste av sitt slag. For å håndtere liknende kriser trenger vi et samla Europa som klarer å fordele ansvar for folk på flukt, slik at ingen land må ta et uforholdsmessig stort ansvar. Dette er et område hvor EU ennå ikke har klart å finne en optimal løsning, men det er bare EU som organ som kan klare det på sikt.

At det gjøres rare og dårlige valg i EU-systemet trekkes stadig opp som et argument mot EU som institusjon og et eventuelt norsk medlemskap i EU. Da er det viktig å huske at EU er en politisk arena. På samme måte som en regjering i Norge kan gjøre dårlige beslutninger kan en av EUs mange demokratiske organ gjøre det samme. Det er da ingen som foreslår å trekke Agder ut av Norge selv om man er uenig med det nåværende politiske flertallet. Av samme grunn bør folk som er for europeisk samarbeid hegne om EU som politisk arena.