Etterlyst: Resolusjoner til Landsmøtet

Europeisk Ungdom skal vedta nytt politiske program og nye politiske resolusjoner på landsmøtet (11. – 13. mars). I den forbindelse gir vi deg muligheten til å fremme politiske resolusjoner.
En resolusjon skal være på mellom en halv og en A4-side og ta for seg en politisk sak eller et politisk område du mener at Europeisk Ungdom bør mene noe om.

Eksempler på saker Europeisk Ungdom kan eller bør mene noe om:

  • Euro
  • Vikarbyrådirektivet
  • Norges deltagelse i EUs forsvarssamarbeid (Nordic Battle Group)
  • Alternativer til EØS
  • Fornybardirektivet

Det er kun fantasien som setter begrensninger i forhold til hva som kan behandles på Landsmøtet. Resolusjoner må være sekretariatet i hende innen fredag 11. mars. Send din resolusjon til eu@jasiden.no.