Kan handelsavtalen bli et økonomisk NATO?

Denne uken besøkte Europeisk Ungdom den amerikanske ambassaden i Oslo for å høre mer om blant annet handelsavtalen som nå skal forhandles mellom USA og EU. Partene går en spennende fremtid i møte. 

Dr. Daniel S. Hamilton, professor Johns Hopkins University’s Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, holdt en innledning til dette temaet. I sin State of the Union tale 12. februar gjorde president Barack Obama det klart at han nå ønsker å starte forhandlingene med EU innen kort tid. Et viktig poeng er at økonomien mellom EU og USA nå er verdens største og utgjør omtrent halvparten av verdens totale produksjon.

Handelsavtalen vil være et stort steg i riktig retning for å sikre bedre samarbeid, større vekst og mer velferd i USA og EU. Jeg er imidlertid litt urolig fordi Norge ikke får tatt del i forhandlingene siden vi ikke er medlem av EU sier leder i Europeisk Ungdom, Agnes Arnadottir.

Dagen etter Obamas tale svarte EUs arbeidsgruppe for vekst og arbeid med å sende kommisjonen en anbefalelse om å starte forhandlinger. En måned senere er det endelige vedtaket gjort i EU-kommisjonen. Dette vil bli den største handelsavtalen EU noensinne har inngått og er estimert til å kunne øke EUs årlige produksjon med 0,5 %.

Hvordan avtalen vil bli i ferdig versjon er fortsatt for tidlig å si. Alt fra de store linjene til små detaljer må forhandles, deriblant hvilket standard man skal benytte når det gjelder til stikkontakter, noe som i dag er ulikt både i innad i EU, men også mellom EU og USA.