Et ekteskap uten sex

Vi er nordmenn, vi er europeere, men vi er ikke en del av den Europeiske Union. Norge er det landet som er flinkest i klassen til å implementere EU-direktiver, men likevel er vi ikke medlem i EU.

Norske politikere må sitte på gangen når politikk som angår oss i hverdagen blir diskutert og utformet i EU. Det har vært mye diskusjon og enighet om at vi må gå sammen og verne om demokratiet i det siste.
Da er det viktig å påpeke at Norge er del av en avtale som er utrolig udemokratisk. Gjennom EØS-avtalen har Norge implementert cirka 8000 EU-direktiver uten å være med på å bestemme en gang. Norge trodde de fikk sex uten ekteskap når de inngikk EØS-avtalen med EU, i stedet fikk vi et ekteskap uten sex.

EU er en arena for diskusjon og samarbeid på tvers av landegrensene. Medlemslandene har innsett at globale problemer som finanskrise, migrasjonsproblemer, klima og miljøproblemene må bekjempes på et overnasjonalt plan.
Klimaproblemene stopper ikke på grensen til Norge, men allikevel står vi utenfor når de viktige beslutningene om klima fattes i EU.

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) har sagt: «EU er definitivt den fremste motoren i klimaarbeidet. EU har tatt de dristigste valgene.» I EUs klimapakke er det vedtatt å redusere utslippene med 20 prosent, kutte energiforbruket med 20 prosent og øke andelen fornybar energi med 20 prosent innen 2020.

Grunnen til at EU er på god vei og ligger an til å fullføre disse målene er fordi medlemslandene er forpliktet til å følge opp målene. Det gjør at EU kan sanksjonere medlemslandene som ikke følger opp. På denne måten kan EU vise til gode resultater på klimafronten. I Norge går derimot utslippene opp og vi ligger ikke an til å klare målene våre for produksjon av fornybar energi.

Europeisk Ungdom er positive til norsk EU-medlemskap. Vi tror på samarbeid, demokrati og solidaritet. Vi tror at Norge kan gjøre en forskjell og bidra til å utvikle Europeisk politikk.

Vi vet at Norge vil få stort utbytte av å bli fullverdig medlem i EU. Derfor sier vi ja til EU og ja til å slippe norske politikere inn på den europeiske arenaen.