Espen Berg-Larsen valgt til sentralstyret i JEF Europe

Hvert andre år møtes seksjonene fra europeiske land for å diskutere den politiske plattformen og organisasjonen som helhet. Av totalt 30 var det i år 21 nasjonale delegasjoner til stede på kongressen. Utenom selve politikken handlet den mest omstridte debatten i år om endring av JEF sin logo. Allerede for to år siden ble det nedsatt en komité som skulle jobbe med utviklingen, og det stod hardt mot hardt da diskusjonen ble satt i gang. Til slutt endte organisasjonen opp med å endre den 40 år gamle logoen til jubel fra salen.

I tillegg til lange dager på møterommet, ble de 21 nasjonale delegasjonene invitert til mottakelse på ambassaden til Tyskland og Luxembourg.

 – Europa er like viktig for deres generasjon som den har vært for vår, hilste den tyske ambassadøren deltakerne.

Til sammen var det 150 mennesker på kongressen, og møtet med andre ivrige ungdommer som jobber for det europeiske prosjektet var både inspirerende og viktig for deltakerne fra Europeisk Ungdom.

– Slike kongresser lærer oss om samarbeid, tålmodighet og forståelse. Det er veldig interessant å møte ungdom som kommer fra både medlemsland i EU og utenforstående, og høres deres mening om ulik politikk. Slike kongresser bekrefter at europeisk samarbeid lar seg gjøre, sier leder Agnes Árnadóttir.

Skal sitte i to år

Den nye JEF-logoen

Generalsekretær i Europeisk Ungdom, Espen Berg-Larsen, ble valgt inn til sentralstyret i JEF Europe for to år, og var svært fornøyd med å få være med på ferden videre:

– JEF er en viktig organisasjon for Europeisk Ungdom, og det er med glede og stor iver jeg kan fortsette å jobbe for europeisk integrasjon, og denne gangen på et europeisk plan, smilte en nyvalgt Berg-Larsen.

Kongressen ble lukket til sangen ”Europe United”, og med en viten om at JEF går en spennende tid i møte.