Erna Solberg på besøk i Brussel

FullSizeRender

Faksimile av DN 22/1

I Dagens Næringsliv 22.01 er det en tosiders reportasje om statsminister Erna Solberg sitt besøk i Brussel denne uken. Her diskuterte hun Norges forhold til EU og hvordan dette skal utvikle seg i årene som kommer.

I år vil forhandlingene mellom EU og USA om den transatlantiske handelsavtalen (TTIP) fortsette med full styrke. Det forhandles nå om tollnedsettelser, et felles regelverk og standarder på en rekke områder, samt bedre betingelser for investeringer gjort på tvers av landegrenser.

– Dessverre er ikke Norge EU-medlem og står derfor uten mulighet til å være med på forhandlingene. Det er synd fordi det setter norske interesser i fare, sier Nikolai Fjågesund, leder i Europeisk Ungdom.

Omlag 75 % av norsk eksport går til EU. Dersom det blir et skift i markedet, vil fremtiden bli mer usikker enn nødvendig.

Samtidig er det mye ved forhandlingene slik de står nå som er kritikkverdig. Europeisk Ungdom er enig i bekymringene rundt den såkalte investorbeskyttelsen. Det er likevel viktig å se avtalen i et større bilde og heller forsøke å finne andre løsninger.

Nei-siden i Norge mener at Norge vil klare seg helt fint uten en slik avtale og sier at vi heller bør forsøke å forhandle frem en tosidig handelsavtale slik EU har med Sør-Korea.

– Da overser de det faktum at Norges forhold til EU dreier seg om veldig mye mer enn bare handel. For eksempel kan vi se til et omfattende samarbeid innen utdanning, arbeidsliv og justis. Dette vil ikke kunne være en del av den tosidig handelsavtale, poengterer Fjågesund.

Han mener at norske politikere i større grad bør engasjere seg i forhandlingene og forsøke å komme tidlig på banen.

– Ved andre anledninger har det vist seg å være fornuftig, avslutter Fjågesund.