Epler, pærer og EU

Erik Dale – Agderposten  –  25.06.2010

Leder i Aust-Agder Nei-til-EU, Olav Lidtveit, skrev i sitt innlegg 23.06, at Norge kun tok inn 10 prosent av EUs rettsakter i perioden 1998-2007.

Han påstår videre at Norges forhold til EU er helt uproblematisk, «stikk i strid med ja-sidens skremsler for 16 år siden». Dette krever et svar.

Lidtveit har helt rett i at Norge tok inn 4.004 rettsakter av de 44.074 rettsaktene som ble utarbeidet innenfor EU-samarbeidet i den tiårsperioden. Da har man skrapt i overflaten, og de fleste vil kanskje være fornøyd med det.

Det Lidtveit ikke nevner, er at som medlem er det kun i overkant av 8.500 rettsakter som må implementeres i Norge, hvorav omtrent 7.250 allerede er implementert i dag.

Hvilke rettsakter som er utarbeidet for en region i Øst-Europa er fullstendig irrelevant for Norge, men Lidtveit velger likevel å telle dette med. Europaforsker Dag Harald Claes omtalte «nei-sidens triksing med tall som å blande epler og pærer i et regnestykke».

Det interessante her er selvsagt hvor mye Norge har implementert, sett i forhold til hva vi måtte gjort som medlemsland. Da ser man at landet allerede har implementert 82,5 prosent av alle relevante rettsakter.

Når det gjelder ja-sidens skremsler, som Lidtveit så fint formulerte det, faller denne uttalelsen på sin egen urimelighet. Ingen visste hva EØS ville bety i 1994, og uten EØS ville de såkalte skremslene slått til.

Det er et paradoks at Nei-til-EU argumenter med at de verste konsekvensene av et utenforskap aldri ble en realitet, fordi vi ble medlem likevel gjennom EØS.

Så kan man snu på flisen. Hva med nei-sidens skremsler, som dominerer media den dag i dag (selv i Lidtveits leserinnlegg, forsøker han å fremstille EU som et enormt og skremmende sett med lover og regler)?

I Sverige, som ble medlem da vi bare ble EØS-medlem, har det vært en betydelig mindre nedgang i landbruket enn i Norge. I Danmark har nei-partier blitt til ja-partier, og i Finland sier man at «det er en myte at man gir fra seg makt når man blir med i EU. For oss var det omvendt».

Til slutt må vi avlive denne ideen om at Norge er så veldig utenfor.

Landbrukspolitikken er omtrent identisk, gjennom WTO. EU holder akkurat nå på å kopiere Norges fiskeripolitikk, fordi medlemslandene selv ser problemene med den gamle politikken. Norge deltar med soldater og materiell i EU-styrkene, signerer EUs utenrikserklæringer og følger renten til den Europeiske Sentralbanken nesten perfekt.

Det eneste vi mangler for å bli fullverdig medlem er større markedstilgang og stemmerett. Som Jens Stoltenberg sa, «Norge er ikke et demokrati. Det er i beste fall et faksdemokrati», fordi vi mottar det meste på faks fra Brussel, der Norge ikke er med.

Erik Dale
Sentralstyremedlem
Europeisk Ungdom