EØS – vår viktigste avtale med EU

Norge og EU har et nært og godt samarbeid. Vi har inngått mer enn 75 avtaler, blant annet Schengen og Europol. Den viktigste er avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). EØS-avtalen gir Norge mange av fordelene som et fullverdig EU-medlemskap ville medført. EØS bidrar også til at de andre avtalene vi har med EU blir enda bedre.

Her kan du lese mer om hva EØS-avtalen er og hvorfor avtalen er viktig for Norge.

Hva betyr EØS for deg? 

Ditt liv og din hverdag påvirkes av EØS-avtalen, som er så mye mer enn en vanlig handelsavtale. Gjennom EØS har vi nordmenn fått tryggere og renere drikkevann i springen, rett til nødvendig helsehjelp og lavere mobilkostnader når du er i Europa. Du får mulighet til å dra på utvekslingbo, jobbe og reise fritt i EU/EØS.

Hva betyr EØS for norsk økonomi? 

Det europeiske fellesmarkedet er helt uunnværlig for norske bedrifter og arbeidsplasser over hele landet. Gjennom EØS-avtalen sikrer vi at norske bedrifter likestilles med europeiske bedrifter i det som er verdens største marked. EØS gir økt velstand, arbeidsplasser over hele landet og økt innovasjon. Her kan du lese mer om ulike bedrifter og bransjer som nyter godt av EØS.

Hvorfor har vi EØS?

På 1980-tallet gikk forløperen til EU, Det europeiske felleskap (EF), gjennom store endringer. De tolv EF-landene ønsket å samarbeide tettere for å skape økt velstand. Derfor opprettet de et felleseuropeisk marked.

Alternativer til EØS

Nei-siden påstår at Norge kan erstatte EØS-avtalen med en ‘handelsavtale’ med EU, men sier lite om hvordan denne skal se ut. Skal vi nordmenn fortsatt få studere, arbeide og reise fritt i Europa? Skal Norge fortsette å følge EU-regelverket, slik at vi får sømløs handel med Sverige, Danmark og resten av EU-landene?

Vil du lære mer om Norges forhold til EU?

Vi tilbyr gratis foredrag. Kontakt oss på eu(at)europeiskungdom.no.