En ny kurs for EU

Et flertall av det britiske folk valgte i går å melde Storbritannia ut av EU. Leder av Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund er både overrasket og skuffet over valgresultatet.

– Det er først og fremst dramatisk for britene som nå har valgt alenegang fremfor samarbeid. Storbritannia vil fortsatt være avhengige av å samarbeide med resten av de europeiske landene på store utfordringer som migrasjon, kriminalitet og klima. Konsekvensene av en Brexit vil være at britene vil stå på gangen når beslutningene om vår felles fremtid tas.

En knapp majoritet av velgerne valgte å trekke Storbritannia ut av EU. Likevel mener Fjågesund at det er få vinnere i dette valget.

– De eneste som tjener på dette utfallet er de høyrepopulistiske partiene. Disse kreftene er destruktive og har ingen løsninger på utfordringene vi står overfor. Splittelse har aldri ført til fremgang. Det er derfor avgjørende at de konstruktive stemmene i Europa møter disse argumentene. Vi må ikke glemme at den positive fremgangen på dette kontinentet de siste 70 årene har skjedd med utgangspunkt i EU.

Fjågesund mener likevel ikke at britisk utmelding er slutten på EU. Tvert i mot kan dette være en nødvendig styrke for det europeiske samarbeidet.

– Britene har alltid vært en bremsekloss på utviklingen i EU. Selv om Storbritannia er et svært viktig land i Europa, er det ikke avgjørende å ha de innsiden. Nå må de bestående EU-landene peke ut en ny kurs.

Fjågesund mener at Norge bør ta en aktiv del i denne debatten:

– De norske partilederne er i dag enige om at det er trist at Storbritannia går ut, likevel ønsker de ikke en aktiv norsk deltakelse i EU. Det er et stort paradoks og vitner om en manglende vilje til å ta del i debatten om de store spørsmålene.

For ytterlige kommentarer: Nikolai Fjågesund tlf. 464 30 515