En lovende gjeng i Tromsø

Fredag kveld var det duket for årsmøte i Tromsø Europeisk Ungdom, og Susanne Watterud takket for seg som leder av laget i ishavsbyen.

Det var godt oppmøte og gode diskusjoner om fremtiden til Tromsø Europeisk Ungdom. Lokallaget skal satse på å være en ressurs og kunnskapsbank om EU for ungdomspartiene i de nordligste fylkene i landet. Målet er å vokse femti prosent i det kommende året.

Allerede rett etter årsmøtet ble styremedlem Mari Siljebråten invitert til å snakke om EU for Unge Venstres medlemmer.

Det nyvalgte styret har god partipolitisk spredning, med representanter uten partitilknytning og fra AUF, Unge Venstre, Unge Høyre. Styret har også et godt aldersspenn med to representanter fra ungdomsskolen, flere fra videregående skole og noen fra universitetet i Tromsø.

Etter årsmøtet var det EU-skolering med generalsekretær i Europeisk Ungdom, Espen Berg-Larsen, hvor han tok for seg EU som problemløser og snakket om konkrete utfordringer EU egner seg til å løse.

Den nyvalgte lederen, Erlend Bøe er klar i talen, og mener det er en selvfølge å være aktiv i Europeisk Ungdom:

“Ungdomspolitikk er fremtidspolitikk, og EU er fremtiden” 

Og med det starter arbeidet i Tromsø Europeisk Ungdom.