En farlig avsporet EU-debatt

Innlegget var på trykk i Rogalands Avis 15. september 2012

I løpet av de siste årene har det florert utallige meninger om EU og EØS blant den norske befolkningen. Parallelt med en eurokrise og omstridte hjelpepakker, opplever imidlertid ikke vi nordmenn en nedgang i det nasjonale velstandsnivået. Vi klarer oss bra, sies det.

Uheldigvis får dette noen personer til at tro at Norges rolle i Europa er mest gunstig utenfor den Europeiske Unionen. Vi sier nei til å ta fullverdig del i samarbeidet, demokratiet og mulighetene i et samlet og fredfullt kontinent. Faktum er at om lag 80% av norsk vareeksport går til Europa. Det som foregår i EU påvirker, og vil påvirke Norge på flere områder. Vil vi stå på sidelinjen og se på Europas forandring, eller vil vi delta aktivt og være med på å utforme vårt Europa?

Den Europeisk Unionen har mottatt sterk kritikk for Eurokrisen og håndteringen av den. Det mange imidlertid glemmer er at EU ikke er årsaken til krisen, men snarere løsningen på den. Eurokrisen slik vi kjenner den i dag, merkes best i Hellas. Landet har feilrapport regnskap samt brukt midler over sin egen evne. Da er det ikke ulogisk at det har gått slik det har gått. Vi har i dag et EU som jobber på spreng med krisepakker, krav om innstrammingstiltak og lignende. Store deler av Europa står samlet for å forbedre situasjonen. Løsningen kan være komplisert, men den har bakgrunn i typiske verdier for EU-tilhengere; samarbeid, demokrati og solidaritet.

Det har blitt påstått at et potensielt norsk EU-medlemskap vil være ødeleggende for bønder og fiskere i landet. Det har også blitt sagt at norsk suverenitet vil flyttes fra kommuner og distrikter, til Brussel. Man kan til og med ha fått høre at EU vil ta oljen vår. Dette er feil! Myter som kommer av at EU-skeptikere har vridd og vrengt på alskens politiske utsagn. EU deler ut veldig mange euro i landbrukssubsidier. Norge vil beholde et visst antall nautiske mil av vår fiskesone. Uansett vil en åpen handel virke befriende for folk. Da kan man velge selv om man foretrekker den billige europeiske melken, eller den litt dyrere norskproduserte melken, som mange kanskje vil bedømme som bedre. Dette er måten å styre Europa på som har gitt kontinentet en kraftig vekst siden unionen ble opprettet. Norge er per dags dato ¾ integrert i EU. Vi må bøye oss etter lover, regler og direktiver. Med et norsk medlemskap vil vi få en mulighet til å bli hørt på eget kontinent. EU er også bygget opp under nærhetsprinsippet som sier at vedtak skal fattes på et så lokalt plan som mulig.

Vi har nylig passert syv år med en regjering som nekter å ta opp EU-spørsmålet. EØS-avtalen fremstilles som en gunstig avtale uten ulemper. En norsk skoleelev i VG1 vil merke seg at kun 5 av 300 sider i samfunnsfagboken hans/hennes dreier seg om EU. Kanskje det er på tide å diskutere den norske rollen i Europa? Den europeiske unionen er ikke perfekt, det vil den nok heller aldri bli. Jeg mener uansett at Norge som medlemsnasjon har mye godt å bidra med. 7000 vedtatte direktiver i EU uten en norsk stemme, er 7000 for mange.

Si ja til Europeisk samarbeid!

Martin Mo
Nyvalgt leder i Stavanger Europeisk Ungdom