Eirik Rise er Årets Europeer!

Eirik RiseEuropeisk Ungdoms landsmøte kårer hvert år «årets europeer». Denne prisen tildeles en person som har gjort en særlig innsats for å bringe mennesker i Europa sammen, for å forene land og lokalsamfunn i fredelig sameksistens, og for å opplyse om viktigheten av fred og samarbeid i Europa.

Europeisk Ungdom har som årets europeer 2014 kåret Eirik Rise fra Skeiv Ungdom. Eirik er koordinator for No Hate Speech-kampanjen, eller Stopp hatprat-kampanjen på norsk. Denne kampanjen inkluderer 20 organisasjoner, og søker å rette oppmerksomhet mot de som søker å begrense andre menneskers mulighet til trivsel og deltakelse i samfunnet.

No Hate Speech-kampanjen er initiert av Europarådet, og iverksatt av nasjonale komitéer. Kampanjen tar til orde for aktiv motarbeidelse av rasisme, ekstremisme, mobbing, sexisme, kjønnsdiskriminering, samt diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
Europeisk Ungdom ønsker å rette en spesiell oppmerksomhet til denne kampanjen, fordi vi mener at å si nei til hat er en essensiell forutsetning for fred og samarbeid. Europeisk Ungdom støtter kampanjen uten forbehold. Kampanjen kom som et svar på økende tendenser til rasisme og fremmedfrykt, forteller Eirik Rise ved mottakelsen av prisen under Europeisk Ungdoms 41. ordinære landsmøte, og legger til: – det å ytre seg fritt er en menneskerettighet. Det å spre hat, rasisme og fremmedfrykt er ikke en menneskerettighet.

Da Eirik Rise fikk prisen snakket han om Peer Gynt, og dette med troll:
«Vi finner troll i hverdagslivet, men vi finner dem også på nett. I Peer Gynt sier de: Troll, vær deg selv nok! Og når vi mangler grenser, vil alt bli altoppslukende. Alt vil bli vrengt; det som er vakkert blir stygt, og det som er stygt blir vakkert. Faren er at vi alle kan bli troll om vi er oss selv nok. Derfor må vi være oss selv nok i ordets beste forstand. Vi må passe på at verdiene vi vil bygge et samfunn på, også ligger til grunn på internett.»

I anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars mener vi denne tildelingen er spesielt viktig. Hatprat på nett rammer spesielt kvinner som uttaler seg i media. Gjennom seksualisert sjikane, trusler og angrep skal kvinnestemmer forties, og mørkets hat stige frem. Vårt svar må være å motarbeide alle krefter som forsøker å innsnevre det offentlige ordskiftet. Kvinner utgjør halvparten av verdens befolkning, men de utgjør en ufrivillig minoritet i form av økonomisk og politisk makt. Vold og hat som rammer kvinner truer hele grunnlaget for vår sivilisasjon. Derfor er det spesielt viktig at samfunnet har rom for kvinner. Stemme for stemme. Uten trygghet stilner stemmer vi ikke har råd til å miste.

Hat mot kvinner kan stilne mange viktige stemmer. Derfor reiser vi oss, og hever stemmen mot alle som gjennom hat og vold forsøker å fornekte og fortie kvinners rett til deltakelse.

Vi gratulerer med den internasjonale kvinnedagen, og vi gratulerer Eirik Rise og No Hate Speech-kampanjen med prisen som årets Europeer!