Det er lov å drømme større

Erik Dale, sentralstyremedlem i Europesk Ungdom, i StudVest, 20.10.10

Anders Kronholm skriver i forrige nummer av Studvest at EU ligger etter på miljø og knapt oppfyller Kyotoavtalen, at samarbeidet hindrer likestilling og at arbeiderettigheter trues av at europeiske land jobber sammen for å oppnå felles mål.

Han nevner blant annet tjenestedirektivet og vikardirektivet. Europeisk Ungdom er helt åpen for å se at disse direktivene kan ha negative konsekvenser for enkelte på kort sikt, men her gjelder det å løfte blikket. På lengre sikt bidrar disse til å sikre like rettigheter og utjevning av forskjeller mellom medlemslandene. Det handler om hvorvidt man ønsker å fortsette å bygge opp de mer sårbare delen av Europa over tid eller om man bare vil sikre alles arbeidsplasser og lønningen de neste to årene. Vi har større drømmer enn Studenter mot EU.

Det er heller ingen som benekter at likestillingen i Norge har kommet langt. Men nok en gang viser Studenter mot EU sin grunnleggende usolidariske ryggmargsrefleks. Istedenfor å drømme større og huske på de millioner av kvinner (mange ganger Norges befolkning) som takket være EU nå har lovfestet rett til lik lønn, lik utdannelse og lik tilgang på det offentlige liv sier de “Jammen, norske kvinner har det allerede bra”. Det er fint det, og det blir ikke noe dårligere av et medlemskap, men vi vil gjerne at kvinner uten norsk pass skal ha det bra også.

Videre nevnes miljøpolitikken til EU. Ja, hva med den? Mens Norge har økt siden utslipp med 11% siden 1990 har EU kuttet sine utslipp med 17,5% i samme periode. De er 10% mer enn EU forpliktet seg til i Kyoto og 7,5% mer enn FNs klimapanel mener er nødvendig i 2010. Samarbeidet har verdens største klimabudsjett, har tidenes største satsing på energieffektivitet og fornybar energi og investerer i grønn utvikling over hele verden. Men så er også miljø et av de fem traktatfestede målene til EU. Her driver Studenter mot EU med ren løgn. Er det bevisst?

Virkeligheten er større enn Norge og større enn Studenter mot EU virker istand til å innse. Mens Norge ligger langt framme på likestilling i vårt eget land, drar EU lasset over hele kontinentet (og flere andre steder i verden). Der vi liker at LO kan forhandle frem lønnsøkninger til verdens rikeste folk sørger EU for at også uorganiserte arbeidere har rettigheter. Hvis Norge var et miljøfyrtårn (11% økte utslipp?) er det et fyrtårn miljøskipet EU seilte forbi for 15 år siden (17,5% kutt i utslipp).

Det er på tide at Studenter mot EU tør å ha litt visjoner og våger å si at “dette må vi løse sammen”. De utfordringene vi står ovenfor, enten det er finanskrise, miljø, terror eller rettigheter, har det til felles at de ikke kjenner landegrenser. Så hvorfor er Studenter mot EU så opptatt av hvor Svinesundbroen ligger, når det er over 60 år siden det betydde noe?

Vi i Europeisk Ungdom mener at større utfordringer krever mer samarbeid, ikke mindre. Derfor sier vi Ja til både EU og FN. Fordi det er lov å drømme større.