Hvorfor JA til EU?

Det er mange grunner til at Europeisk Ungdom sier JA til norsk EU-medlemskap. Under finner du 10 gode grunner for hvorfor vi mener at Norge må bli med i EU:

7000 JA-grunner!

Visste du at Norge har mottatt og gjennomført nesten 7000 EU-regler siden 1994 – uten at norske politikere har hatt noen innflytelse over utviklingen av disse reglene? Europeisk Ungdom vil erstatte dagens demokratiske underskudd med et aktivt EU-medlemskap.

1. Vi vil ha medbestemmelsesrett

27 europeiske land samarbeider hver dag for å finne løsninger på felles problemer.Norge er allerede tett tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen og andre avtaler med EU, men har ingen stemme når EU-landene sammen tar viktige avgjørelser. Europeisk Ungdom vil at Norge skal ha de samme rettighetene som de fleste andre europeiske land.

2. Vi hører med i Europas ledende samarbeid

Europeisk Ungdom mener at Norge, som et europeisk land, har en selvfølgelig plass i det europeiske fellesskapet. I dag står vi svært alene utenfor.

3. Vi ser at verden trenger mer samarbeid

Om finanskrisen

«Det (er) i en krisetid som dette at vi virkelig trenger EU. Fordi medlemslandene er bundet sammen av felles interesser er det i alles interesse å hjelpe til at hvert enkelt land kommer seg best mulig gjennom – og på sikt ut av – krisen».

Erna Solberg, leder i Høyre, E24, 28.05.2010″

Det er ikke for mye samarbeid i verden. Norge er opptatt av å være et internasjonalt orientert land, men har valgt å stå utenfor et av verdens viktigste og mest vellykkede samarbeid.

Europeisk Ungdom mener at det er et paradoks at Norge ønsker å spille en viktig rolle internasjonalt, og samtidig velger å stå utenfor det samarbeidet som påvirker vår egen hverdag mest.

4. Vi vil sikre norske interesser i et langt perspektiv

Norsk økonomi og norske arbeidsplasser er avhengige av en stabil og varig tilknytning til Europa. Det europeiske markedet importer 80 prosent av alt som produseres i Norge. EU-medlemskap er den eneste garantien for at våre økonomiske interesser ivaretas i generasjoner fremover.

Europeisk Ungdom mener at Norge har mest å tjene på å delta i det europeiske samarbeidet. Oljerikdommen gjør at Norge ganske sikkert vil klare seg fint alene i ennå noen tiår, men det kommer en tid etter oljeeventyret. Norsk økonomi trenger den sikkerheten et EU-medlemskap vil innebære.

5. Vi vil skape enda flere muligheter for deg og meg

EU har allerede gjort det mulig for deg og meg å reise passfritt, bosette oss hvor vi vil, arbeide hvor vi måtte ønske og ikke minst studere gratis i nesten 30 land. EU skaper muligheter for ungdom hver eneste dag.

Hvis ikke…

«Hvis ikke EU hadde fantes, så måtte noen funnet det opp».

Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister, mars 2010.

Europeisk Ungdom vil være med på å forsterke disse rettigehetene og skape flere muligheter for ungdom.

6. Vi vil samle Europa

27 land samarbeider allerede og flere er på vei. For 10 år siden var det krig på Balkan og for 20 år siden delte kommunismen Europa i to. EU hargjennom østutvidelsen i 2004 og 2007 samlet Europa. Norge er snart isolert alene på utsiden. I løpet av 10 år vil EU sannsynligvis ha nærmere 35 medlemsland.

Europeisk Ungdom ser at det grenseløse Europa vil være et faktum i løpet av noen få tiår. Vi vil at Norge skal være med på å skape både et grenseløst Europa og på sikt en grenseløs verden.

7. Vi vil skape en bedre verden

EU betaler halvparten av FNs budsjett og er verdens største bistandsgiver. En bedre verden krever langsiktig tenkning og at flest mulig land arbeider hardt sammen. Norge kan ikke skape en bedre verden alene.

Europeisk Ungdom er sikre på at Norge vil ha en viktig rolle å spille i kampen for en bedre og mer rettferdig verden – og ser det som naturlig at dette arbeidet starter i våre egne nærområder. Vi vil at Norge skal støtte opp om EUs rolle som verdens mest positive og progressive stormakt. Nei-siden prøver å få oss til tro at det er en motsetning mellom EU og FN – det er feil.

8. Vi støtter opp om et samarbeid som fungerer

Det er mer enn 50 interne konflikter og kriger i verden i dag. EU har gjort krig og konflikt utenkelig i Europa. Den europeiske samarbeidsmodellen er blitt en mønstermodell for andre verdensdeler og samarbeid (Mercosur, ASEAN, Den afrikanske union). Det er viktig at flest mulig støtter opp om samarbeidsformer som fungerer. Selv de mest ihuga nei-folkene innrømmer at de ønsker et forpliktende samarbeid i Europa.

Balkan på vei inn

Kroatia og Makedonia er offisielle kandidatland til EU-medlemskap, mens de øvrige landene på Balkan har søkt eller er i ferd med å søke om medlemskap i EU. I løpet av ti år vil EU ha mer enn 30 medlemsland. Det blir stadig mer ensomt utenfor.

9.  Vi vil at norske politikere skal delta der de har mulighet til å delta

Europeisk Ungdom har medlemmer fra både venstre- og høyresiden i politikken. Det innebærer at det er stor uenighet internt om hvilket Europa vi ønsker oss, men vi er enige om at EU-medlemskap er det eneste reelle alternativet på sikt. Det er viktig at norske folkevalgte er tilstede på flest mulig politiske arenaer for å kjempe for dine og mine interesser. Vi vil ha levende kommunestyrer, fylkesting, Storting, i tillegg til aktive norske politikere i WTO og FN – og også EU.

10. Vi mener at grenseløse utfordringer krever felles løsninger

Det finnes mange problemer som ikke kan løses i kommunestyret i Skjervøy, Kongsvinger eller Ytre Enebakk. Skal vi løse utfordringer knyttet til klima- og miljø, migrasjon, internasjonal finans, og ikke minst bærekraftig utnyttelse av klodens begrensede ressurser så er overnasjonalt samarbeid helt nødvendig.

Europeisk Ungdom mener at EU er en del av løsningen for hvordan globaliseringen kan og må håndteres.