Deltakere på Rettigheter Under Press 2020-2021

I større deler av Europa har rettighetene til skeive de siste årene møtt økt motstand. Medlemmer av det skeive miljøet mister rettigheter, opplever mer vold, og flere lokalsamfunn har erklært seg LHBT-frie. Problemstillingene rundt skeives rettigheter i Europa er komplekst, og Internasjonalt utvalg i Europeisk Ungdom skal derfor vinteren 2020-2021 drive prosjektet «Rettigheter under press».

Gjennom prosjektet vil vi møte aktivister, akademikere og politikere som kan informere oss om konfliktlinjene og utviklingen innenfor LHBT+ rettigheter. Vi skal også skrive en lengre rapport om temaet, og prosjektgruppen vil i mars reise rundt i Norge for å informere medlemmene våre, elever, studenter og andre som er interessert i temaet.

Prosjektgruppen for 2020-2021 består av:

Aurora Hårtveit (24)
Prosjektleder

Aurora kommer opprinnelig fra Kristiansand, men studerer master i Sammenlignende Politikk ved Universitetet i Bergen.Hun leder internasjonalt utvalg for perioden, og har lang erfaring fra internasjonalt arbeid i Europeisk Ungdom og Høyres Studenter. Aurora er motivert for å arbeide med opplysningsarbeid om skeives rettigheter i Europa, og håper økt informasjon rundt problematikken kan bidra i kampen mot et Europa der man kan være seg selv og elske hvem man vil.


Håkon Magnussen (19)
Prosjektmedarbeider

Håkon er fra Bodø, er på sin andre periode i internasjonalt utvalg og har lengre fartstid I AUF samt fra Arbeiderpartiet. Til daglig studerer han ved Nord universitet. For Håkon er like rettigheter uavhengig av bakgrunn et sentralt prinsipp. Utviklingen for LHBT-personer i Polen har gått i feil retning de siste årene. Han vil gjennom RUP bidra til å belyse denne problematiske dreiningen slik at flere engasjerer seg i saken.


Marie Hansen (20)
Prosjektmedarbeider

Marie sitter i Internasjonalt utvalg og er prosjektmedarbeider for dette prosjektet, i tillegg er hun aktiv i Unge Høyre. Fortiden studerer hun årsstudium i økonomi og ledelse ved NTNU i Ålesund. I fjor gikk hun på språkkurs i polsk ved Universitet i Gdansk. I løpet av 2020 har fattet hun stor interesse for det polske samfunnet, kulturen og politikken.


Christian Haugen (30)
Arbeidsgruppen

Et bilde som inneholder person, mann, dress, klær

Automatisk generert beskrivelse

Christian tar for tiden videreutdanning i helseledelse med fokus på mental helse hos LHBT i Europa, og er straks ferdig utdannet lege ved UiB og samfunnsøkonom fra UiO. Christian ønsker å bidra til prosjektet fordi han har erfaring og sterk interesse på feltet, både via hans engasjement i organisasjonen FRI hvor han sitter i sentralstyret, tidligere erfaring med å arrangere Pride i Bergen (Regnbuedagene) og hans politiske virke.


Ida Elise Seppola Asplund (25)
Arbeidsgruppen

Et bilde som inneholder hylle, bok, innendørs, bibliotek

Automatisk generert beskrivelse

Ida-Elise er fra Tromsø, men skriver for tiden master i Sammenlignende Politikk ved Universitetet i Bergen. Hun mener det har vært skummelt å bevitne svekkingen av LHBT miljøets rettigheter i Polen og flere deler av Europa de siste årene, da en tilbakegang for LHBT rettigheter er en tilbakegang for demokratiet. Hun ønsker å lære mer om situasjonen og hvordan vi gjennom Europeisk samarbeid kan motvirke denne negative trenden gjennom prosjektet.


Nathaniel Holan Larsen (19)
Arbeidsgruppen

Et bilde som inneholder person, utendørs, kvinne, poserer

Automatisk generert beskrivelse

Nathaniel er en 19 år gammel skeiv same fra Narvik i Nordland, som studerer nordsamisk. Det som motiverer han med prosjektet, er at vi i Europeisk Ungdom kan gjøre en forskjell for tusenvis av våre med-Europeere, som hver dag ser at deres menneskerettigheter blir frarøvet av høyreekstreme politikere. Han ønsker, sammen med Europeisk Ungdom, å ta kampen for våre med-Europeere som har fått sin frihet og sine rettigheter frarøvet. 


Kajsa Kirkhus (18)
Arbeidsgruppen

Et bilde som inneholder utendørs, person, gress, kvinne

Automatisk generert beskrivelse

Kajsa sitter som 2. nestleder i Innlandet Europeisk Ungdom og har erfaring fra Unge Venstre. Hun mener at alle mennesker skal ha retten til å elske hvem de vil, retten til ytringsfrihet og retten til å føle seg trygg i sitt eget land. Dessverre er demokratiet under press flere steder i Europa, og mennesker har fått sin frihet innskrenket betydelig. Hun ønsker å jobbe for en økt kunnskap om det som skjer mange steder i Europa nå, og hun vil at folk skal få et innblikk i hvordan det er å leve i et samfunn der staten ikke gir folk beskyttelsen de trenger og har krav på.


Bendik Lysvåg (26)
Arbeidsgruppen

Bendik kommer fra Oslo og studerer juss, men har tidligere tatt en bachelorgrad i statsvitenskap. Bendik ønsket å delta i dette prosjektet av flere grunner. Primært fordi illiberale policier, som de vi ser implementeres i Polen, viser at frihet og menneskerettigheter er en pågående kamp som må kjempes. Disse liberale verdiene er under press i alle verdens hjørner. Sekundært fordi også svekkelsen av andre demokratiske rettigheter som pressefrihet, et uavhengig rettssystem og minoriteters rettigheter følger hånd i hånd med slik antiLHBT-politikk. Denne typen innenrikspolitisk utvikling vil også få regionale og internasjonale konsekvenser – vi vet jo at innenrikspolitikk former utenrikspolitikken.