Delegatfordelingen er klar til Landsmøtet #EULM

Her er delegatfordelingen til Landsmøtet 2014 i Oslo 7. til 9. mars på Engebråten skole. For å se bakgrunnstallene kan du laste ned beregningen.

delegatfordeling2014

 

Påmelding av delegater og observatører:
Lokal- og fylkeslag må melde inn delegater og observatører innen fredag 14. februar.  Påmelding gjøres via skjema. Hvert delegat koster 500 kroner (dette dekkes av fylkes- eller lokallaget).

Observatører
Alle medlemmer av Europeisk Ungdom har adgang til å være tilstede under landsmøtet. Dersom lokallagene ønsker å sende observatører som skal være med på begivenhetene denne helgen koster dette 1000 kroner pr. observtør (Det er opp til fylkes- eller lokallaget om dere ønsker å dekke dette). Observatører må meldes på på forhånd.

Innkallingen til landsmøtet er sendt ut på mail, men du kan også laste den ned her.

Kommentar: Beregningen har tatt utgangspunkt i § 4 (5) og § 4 (7) i vedtektene. Tellende medlemmer er alle betalende medlemmer mellom 13 og 30 år (født fra og med 2000 til og med 1983 i grunnlagsåret 2013). Det følger av praksis i organisasjonen at medlemmer i fylker uten lokallag representeres av nærmeste geografiske lag om ingen melder sin interesse.