De startet her: Vebjørn Dysvik

Vebjørn Dysvik  VbDys
Nåværende jobb (12.08.15): Avdelingsdirektør i utenriksministerens sekretariat

Jeg har jobbet i Utenriksdepartementet siden 1997, og leder nå sekretariatet til utenriksministeren. Tidligere har jeg vært stasjonert i Tel Aviv, Stockholm og Guatemala, og jeg har også arbeidet på Statsministerens kontor.

Når var du aktiv i Europeisk Ungdom og hva var din rolle hos oss?:
Jeg var aktiv fra 1992 til 1997, satt i sentralstyret 93-96 og i Federal Committee i JEF fra 93-97. Jeg var også ansatt som politisk sekretær under EU-kampen.

Har du ett beste minne fra Europeisk Ungdom?:
Jeg har mange gode minner fra EU-tiden, og de siste månedene inn mot folkeavstemmingen i -94 er kanskje det jeg ser tilbake på med meste glede over å ha fått være med på.

«Det å forklare store, kompliserte politiske problemstillinger til skoleelever landet rundt, var også en god forberedelse for å jobbe med norsk utenrikspolitikk» – Dysvik 2015

Hva lærte du i Europeisk Ungdom som har vært verdifullt for deg senere i livet/i jobbsammenheng?:
Jeg lærte mye om politikkens vesen av å være med på å tape en folkeavstemming. Det å forklare store, kompliserte politiske problemstillinger til skoleelever landet rundt, var også en god forberedelse for å jobbe med norsk utenrikspolitikk. Arbeidet i JEF ga meg en første forsmak på internasjonalt samarbeid. I tillegg ble jeg kjent med likesinnede fra hele landet, og noen av mine beste venner har jeg også fra EU-tiden.

Hva er din viktigste grunn til å være for EU?:
For Norge er det først og fremst et spørsmål om demokrati. Når vi uansett er med i det europeiske fellesskapet, gir medbestemmelse mer demokrati enn ensidig tilpasning. Når det gjelder Europa har EU gjort kontinentet mer fredelig, mer demokratisk og mer velstående. Og jeg er for fredelig, demokratisk og velstående.

Har du noen råd til våre unge og lovende medlemmer?:
Først og fremst, utnytt de mulighetene som Europeisk Ungdoms internasjonale nettverk gir. Og husk at kunnskap om Europa alltid vil være nyttig. Selv om meningsmålingene er dystre fra et ja-perspektiv, vil to ting stå fast: Norge er en integrert del av Europa og EU vil fortsette å spille en avgjørende rolle i Europas fremtid.