De startet her: Peter Walseth

Peter Eide Walseth | f. 1985
Nåværende jobb (20.08.15): Fylkesvaraordfører og gruppeleder i fylkestinget i Nordland for KrFWalseth Intervju2

Min jobb er både å bistå fylkesordføreren i ledelsen av fylkestinget, og å jobbe opp i mot fylkesrådet. I arbeidet med fylkesrådet handler det om å sikre at den politikken vi fører er noe vi i partiet er fornøyd med og at kompromissene som snekres er innenfor det vi kan stå for. Spennende politisk arbeid! Til høsten går jeg av og blir markedssjef i Nordland Teater.

Når var du aktiv i Europeisk Ungdom og hva var din rolle?
Jeg var aktiv i Europeisk Ungdom fra 2008-2011. Jeg har vært medlem av fylkesstyret i Oslo EU, direktevalgt til landsstyret i et år og et år i sentralstyret.

Hva lærte du i Europeisk Ungdom som har vært verdifullt for deg senere i livet?
Jeg lærte mye om frivillig arbeid, om EU som politisk prosjekt og som premissleverandør for næringslivet.

«Ingen av verdens store utfordringer løses uten EU» – Walseth 2015

Hva er din viktigste grunn til å være for EU?
Dette er egentlig den viktigste politiske saken jeg vet om, fordi den betyr så enormt mye på mange saksområder:
* Ingen av verdens store utfordringer løses uten EU. Flyktningekatastrofen i Middelhavet, klima- og miljøsaken, internasjonal solidaritet osv må løses av, med og i EU. Norge bør være med.
* EU er den viktigste premissleverandøren for norsk politikk og næringsliv. Store deler av lovverk, forskrifter, rammebetingelser osv preges sterkt av det indre markedet. Det betyr at EU er vel så viktig som Stortinget for arbeidsplassene våre i Nordland.
* Medbestemmelse. Når EU er så viktig – så er det en skandale at vi ikke er med i prosessene og har noe vi skulle ha sagt.

Har du noen råd til våre unge og lovende medlemmer?
Kos deg, lær mye og få venner!