De startet her: Ingvild Næss Stub

Ingvild nettsakNavn: Ingvild Næss Stub

Alder: 37

Jobb:
Statssekretær for statsminister Erna Solberg. Jeg skriver taler og gir råd til statsministeren og holder kontakt med ulike departementer om saker som skal drøftes av regjeringen.

Når var du aktiv i Europeisk Ungdom og hva var din rolle hos oss?:
Jeg var aktiv fra 1993 til 2003, var leder i Akershus Europeisk Ungdom fra 1995-1997, satt i sentralstyret fra 1997-2001, var 1. nestleder fra 2000-2001 og Senior Vice-President i JEF Europe fra 2001-2003.

Har du ett beste minne fra Europeisk Ungdom?:
Nei, jeg har mange – blant annet var det i Europeisk Ungdom jeg møtte mannen min! Men jentekursene er noe av det jeg husker best – det var veldig morsomt å vise litt stille og forsiktige jenter hvordan man kan og bør kaste seg inn i debattene og så se dem blomstre foran oss.

Hva lærte du i Europeisk Ungdom som har vært verdifullt for deg senere i livet/i jobbsammenheng?:
Jeg lærte mye om både politikk og debatt. Jeg lærte også mye av å diskutere med alle fra andre partibakgrunner, Europeisk Ungdom var en fantastisk politisk skole.

Hva er din viktigste grunn til å være for EU?:
Vi er både politisk og økonomisk avhengige av at det går bra i Europa. Vi trengs i den politiske debatten om Europas utvikling, og vi burde være med å ta ansvar.

Har du noen råd til våre unge og lovende medlemmer?:
Engasjer deg! Delta i debatter, hold foredrag, spre engasjementet ditt. Det har du godt av, og det har samfunnet godt av.