De startet her: Anne Margrethe Lund

Anne Margrethe LundAnne Margrethe Lund  | f. 1987         
Nåværende jobb (22/6-15): Trainee i EFTA

I EFTA arbeider jeg i avdelingen som har ansvaret for koordinering av EØS-avtalen. Jeg assisterer i forberedelsene til møter i EØS-rådet, EFTAs Faste Komite, EØS-Kommiteen. Dette har blant annet gått ut på å skrive konklusjoner fra møter, skrive talepunkter for ministrene og ambassadørene til EFTA landene, opprette agendaer, program for formannsskapet på EFTA Siden. Jeg har i løpet av det siste året fått sett hvordan EØS-avtalen fungerer i praksis og hva slags samarbeid det er i forkant av implementering av EU-regelverk. Jeg har også vært involvert i arbeidet med EFTAs parliamentarikerkomite.

Når var du aktiv i Europeisk Ungdom og hva var din rolle?
Jeg var aktiv i perioden 2007-2012. Har vært fylkesleder i Oslo, Sentralstyremedlem og var leder i organisasjonen fra 2010-2012.

Har du ett beste minne fra Europeisk Ungdom?
Jeg har så mange gode minner fra Europeisk Ungdom, men tror mitt beste minne må være den første internasjonale sommerleiren, United, jeg fikk være med på i 2007. Deltagere fra over 20 europeiske land var samlet midt i de norske skoger for å sette søkelyset på grenseløse utfordringer. Dette var både faglig bra, men ikke minst veldig sosialt.

«Jeg [har] fått mye kunnskap om EU og europeisk politikk, men det viktigste jeg har lært er evnen til å samarbeide og kommunisere med ulike mennesker» – Lund 2015

Hva lærte du i Europeisk Ungdom som har vært verdifullt for deg senere i livet/for å få jobb?
Jeg hadde ikke fått den jobben jeg har nå hvis det ikke hadde vært for min tid som aktiv i Europeisk Ungdom. Jeg har lært veldig mye i løpet av mine år. For det første har jeg fått mye kunnskap om EU og europeisk politikk, men det viktigste jeg har lært er evnen til å samarbeide og kommunisere med ulike mennesker, arbeide med mange ulike temaer på samme tid og å være løsningsorientert.

Hva er din viktigste grunn til å være for EU?
Utfordringer stopper ikke opp ved landegrensene, felles utfordringer krever felles løsninger. Som et land i Europa mener jeg vi har en plikt til aktivt å bidra til å løse disse utfordringene – ikke bare satse på at andre gjør det for oss.

Har du noen råd til våre unge og lovende medlemmer?
Engasjer deg og grip de mulighetene som dukker opp! Det helt unike med Europeisk Ungdom er at du knytter kontakter på tvers av partigrenser og miljøer, noe som gjør at du får et stort kontaktnettverk.