Europeisk Ungdom diskuterte DLD i Brussel

Europeisk Ungdom var mandag og tirsdag i Brussel i forbindelse med en åpen høring i Europaparlamentet om fremtidens datalagring som ble arrangert av Europabevegelsen.

Anne Margrethe Lund (leder), Vanessa Korsbakken Ivanov (Hordaland), Haakon Toms (Oslo) og Erik Dale (sentralstyret) deltok i høringen tirsdag formiddag. I tillegg deltok de norske deltagerne, sammen med Unge Venstre, i flere møter med norske og europeiske politikere og lobbyister.

«Dette er aktiv Europapolitikk i praksis. Det er spennende og viktig at norske politikere deltar i dette initiativet. Denne høringen bør bli en mal for fremtidig Europapolitikk i Norge», uttaler Lund – fra Brussel.

«Datalagringsdirektivet har vært en betent sak med høy temperatur det siste året. Det er derfor ekstra spennende at norske organisasjoner og partier er med på å løfte den frem og inn i Europaparlamentet. Det var en spennende høring som med all tydelighet viser at det er viktig å være til stede der det skjer. Nå fikk norske aktører mulighet til å gi sine innspill direkte til Kommisjonen som arbeider med å revidere direktivet», avslutter Lund.

Unge Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet, Datatilsynet og IKT Norge var også til stede i Brussel.

Det er ikke kun Europabevegelsen og Europeisk Ungdom som møtte mannsterke opp i Brussel. Unge Venstre var representert ved Haakon Riekeles (1. nestleder) og Kjartan Lunde (Rogaland Unge Venstre), mens Nikolai Astrup (H) og Ingjerd Schou (H) og Håkon Haugli (AP) deltok fra Stortinget. Schou er  for øvrig saksordfører for datalagringsdirektivet på Stortinget. Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT Norge og Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, deltok også.

Temaet for tirsdagens høring var hvordan et fremtidig datalagringsdirektiv skal sikre behovet for økt sikkerhet og samtidig ivareta personvernrettigheter.

Fakta og bakgrunn for høringen:

Europakommisjonen presenterte 18. april sin rapport om datalagringsdirektivet. I rapporten påpeker Kommisjonen mange av de samme utfordringene og bekymringene som ble reist i den norske debatten tidligere i vår.

I lys av dette har Europabevegelsen tatt initiativ til en åpen høring om hvordan Europa best kan forene behovet for personvern og sikkerhet i fremtiden. Samtlige politiske partier i Norge, samt en rekke organisasjoner var invitert til høringen. Initiativtagerne til høringen er Alexander Alvaro (medlem av Europaparlamentet for ALDE) og Paal Frisvold (leder av Europabevegelsen).

På bakgrunnen av innspillene som kom frem i høringen, vil det lages en uttalelse til Kommisjonen om det nye Datalagringsdirektivet.

Følgende innledere presenterte sine syn:

  • Alexander Alvaro (Saksfører for datalagringsdirektivet, Europaparlamentsmedlem for ALDE)
  • Mia Åsenius (Kabinettsjef for Home Affairs i EU)
  • Joe McNamee (European Digital Rights)
  • Jan Velleman (Eurocop)
  • Oliver Süme (EuroISPA)
  • Nikolai Astrup (Stortingsrepresentant for Høyre)
  • Ingjerd Schou (Saksfører på Stortinget for datalagringsdirektivet, stortingsrepresentant for Høyre)
  • Paal Frisvold (Leder av Europabevegelsen)