Dansk parlamentariker vil reforhandle EØS

Island-inn-i-EU_billboardIsland er nok en gang i søkelyset for sin tilknytning til EU, men denne gangen gjelder det EØS-avtalen og kapitalkontroll på overtid.

Etter Islands økonomi gikk ad undas i 2008, har regjeringen innført kapitalkontroll. Det vil si tiltak som kontrollerer volum, sammensetningen eller plasseringen av internasjonale private kapitalstrømmer. For eksempel er det lagt begrensinger på hvor mange penger man kan ta med ut av landet.

Det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS) legger til grunn de fire friheter, altså at mennesker, tjenester, varer og kapital skal kunne flyte fritt over grenser uten restriksjoner.

I over fem år har Island fått styre sin egen økonomi uten innblanding fra Kommisjonen, men nå stiller en dansk parlamentariker spørsmål: “Mener Kommisjonen at, tatt i betraktning at EØS-stater ikke kan ha en à la carte-tilgang til grunnleggende rettigheter, Islands restrikasjon overholder reglene om fri bevegelighet for kapital?” 

Les hele spørsmålet her.

Er det greit?

Den danske parlamentarikeren spør videre om Kommisjonen ønsker å reforhandle EØS-avtalen i lys av at Island har fått beholde restriksjonene i flere år, og dermed begrenser den frie bevegeligheten mellom EU- og EØS-land. Spørsmålet Kommisjonen virkelig må besvare, er om hvor lenge et land i finansiell krise kan få slippe unna de årvåkne øynene i EU.

Parlamentarikeren drar videre en sammenheng mellom Islands begrensning til Sveits’ nylige begrensning på fri bevegelighet for personer. Hvis Kommisjonen har innført straffesanksjoner mot Sveits, hvorfor har Island sluppet unna?

Det er et prinsipielt spørsmål som er blitt stilt Kommisjonen. Er det greit å la et land som er påvirket av en økonomisk krise slippe unna, og er det greit å straffe et land som demokratisk har valgt å forhindre fri flyt?

Europeisk Ungdom vil komme tilbake til saken, når Kommisjonen har avgitt sitt svar.