Danner egen organisasjon (aprilsnarr)

Bilde hentet fra Senterpartiet: http://www.senterpartiet.no/sogn-og-fjordane/eos-avtalen-gir-okte-forskjeller-article84016-4912.html

Bilde hentet fra Senterpartiet: http://www.senterpartiet.no/sogn-og-fjordane/eos-avtalen-gir-okte-forskjeller-article84016-4912.html

Motstanden rundt EØS-avtalen har skapt stor debatt i Europeisk Ungdom. Nå får leder, Nikolai Fjågesund, kritikk for ikke å ta denne trusselen på alvor. Flere fylkeslag melder seg derfor ut av Europeisk Ungdom for å starte en selvstendig organsiasjon. Målet er å skape entusiasme rundt EØS-avtalen. 

Foran årets LO-kongress er det flere aktører som tar aktivt til orde for at Norge bør si opp EØS-avtalen og erstatte den med en selvstendig handelsavtale. En av disse er leder av Nei til EU, Kathrine Kleveland. Hun mener at 97 % av direktivene som Norge har innført er bra for Norge. I følge Kleveland er det de 300 resterende direktivene som er det store problemet.

Tar ikke utspillene seriøst

– Jeg har ikke klart å ta disse utspillene seriøst. Derfor har jeg ikke engasjert meg i å agrumentere mot Kleveland eller ungdomsorganisasjonen til Nei til EU som jeg i farten ikke husker navnet på, sier leder i Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund.

Bredt fokus

Cecilia Bringedal

Cecilia Bringedal

Dette får flere av fylkeslederne i Europeisk Ungdom til å rase. Leder i Sør-Trøndelag Europeisk Ungdom, Cecilia Bringedal, har derfor tatt initiativ til at flere av Europeisk Ungdom sine fylkeslag skal melde seg ut av organisasjonen og starte en selvstendig organsiasjon.

– Vi ønsker å skape en sårt tiltrengt entusisasme rundt EØS-avtalen. Dette har Nikolai ikke fått til og derfor melder vi oss nå ut. Jeg er lei av at folk hakker løs på EØS-avtalen. Vi skal i stedet framsnakke EØS ved å arrangere flere temamøter og aksjoner. Her skal vi ha et bredt fokus, sier Bringedal.

Jonatan Stensløkken, leder i Hedmark Europeisk Ungdom, bifaller forslaget.

– Vi jobber aktivt i et fylke der EU-motstanden kanskje er høyest. Vi vil nå jobbe for å skape masse EØS-entusiasme rundt om i hele fylket. Dette skal vi gjøre ved å reise rundt i fylket i en stor varebil. Her skal vi ha med et melkeliterspann som skal symbolisere en stafettpinne. Alle vi snakker med skal få legge en lapp i spannet med sitt beste EØS-minne. Melkespannet skal så overleveres til EØS-minister Vidar Helgesen, sier Stensløkken.

De får begge støtte av flere fylkeslag som nå planlegger å fremme et helhetlig endringsforslag til Landsmøtet i oktober.Navnet på den nye organisasjonen er enda ikke klart, men flere alternativer har versert. En mulighet er Ungdom for EØS.