Rettigheter under press

I større deler av Europa har rettighetene til skeive møtt økt motstand. Medlemmer av det skeive miljøet mister rettigheter, opplever …

Foto: ESB

Mer Europa-kunnskap i skolen

Europeisk Ungdom har sendt inn høringssvar til Utdanningsdirektoratet om de nye læreplanene som er foreslått i grunnskolen og den videregående …

Folket sier ja!

Rekordstøtte til EØS-avtalen viser at folk flest forstår viktigheten av samarbeid i Europa og ser forbi nei-sidens billige retorikk. 6 …

Annenrangs borgere

Det er en tragedie at Eurovision er den eneste gangen nordmenns stemme teller i Europa På trykk i Aftenbladet 23. …