BREMAIN

Torsdag 23. juni går britiske velgere til urnene for å avgjøre Storbritannias fremtid som EU-medlem. 

Kontakt Europeisk Ungdom

Storbritannia er en av Norges aller viktigste handelspartnere, samarbeidspartnere og allierte. Europeisk Ungdom håper selvsagt at de velger å forbli en del av Europa. Vi mener at nasjonalstatens makt styrkes av europeisk samarbeid, gjennom at 28 land får til mer sammen enn ett og ett land for seg selv. I tillegg vil et eventuelt Brexit føre til stor usikkerhet, både for økonomien, for britiske innbyggere i EU og EU-borgere som bor og arbeider i Storbritannia.

Likeledes trenger EU britene. Det europeiske kontinentet star overfor en rekke felles utfordringer: klimaendringer, mennesker på flukt som trenger beskyttelse, en høy ungdomsledighet, internasjonal kriminalitet. Alle disse utfordringene krever felles løsninger og alle gode krefter behøves. Verden trenger mer samarbeid, og Storbritannia er en viktig del av Europa. Sånn bør det fortsette å være.