Bli med til EUs hovedstad

I høst skal Europeisk Ungdom reise på nettverkstur til Brussel, der den Europeiske Union har sitt hovedsete – og DU kan være med.  I Brussel gjøres en rekke beslutninger som påvirker EUs innbyggere, men også oss nordmenn siden vi er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen.

Hvordan fungere dette i praksis? Hvem er det som jobber i Brussel? Hvordan ser parlamentet ut fra innsiden? Dette og mer skal vi finne ut av når vi 6. til 10. oktober drar på nettverkstur til Brussel. I løpet av disse dagene skal vi blant annet besøke flere sentrale institusjoner og møte noen av beslutningstagerne. Vi skal også lage videointervju som skal publiseres på nett. Målet er å sitte igjen med masse ny kunnskap og inspirasjon som vi i kan bruke her hjemme i Norge.

Kunne DU tenke deg å bli med Europeisk Ungdom til Brussel? Send en søknad til generalsekretær i Europeisk Ungdom, Espen Berg-Larsen innen 5. juli, der du begrunner hvordan du kan bruke det du lærer til å øke kunnskapen om EU i Norge og innad i Europeisk Ungdom.

Søknaden må inneholde: 

  • Litt om deg selv
  • Hvorfor du vil være med
  • Passnummer
  • Fødsels og personnummer
  • Pårørendeinformasjon
  • Eventuelle allergier

Søknaden sendes til espen@europeiskungdom.no og merkes søknad Brussel innen 5. juli.