Bli med til Berlin!

Vår søsterorganisasjon i Tyskland inviterer deg til å delta på fire spennende og berikende dager under det tradisjonelle Berlin-seminaret i mai.

berlin-article-thumbJEF Tyskland er den største av Europeisk Ungdoms søsterorganisasjoner og har i flere år avholdt et internasjonalt seminar i mai. Mellom 26.-29. mai vil du og mer enn 60 deltakere fra hele Europa samles i den tyske hovedstaden. Berlin har spilt en spesiell rolle gjennom historien. Fra de gylne tjueårene til Nazismens hovedstad, Berlinmurens fall til fremveksten av dagens kunst- og kulturliv.

Temaet for årets seminar er Europas grensepolitikk. Som kjent har Schengen-samarbeidet vært under press den siste tiden. EU og det europeiske samfunnet står overfor ulike kriser: flyktningkrisen, terrorisme, nasjonalisme og fremmedfrykt. Hvordan skal vi takle disse utfordringene i felleskap?

Eksperter på europeisk politikk, nye mennesker, moro og god mat venter på deg!

Deltakeravgiften på € 80 inkluderer overnatting, alle måltider under seminaret, i tillegg til ulike workshops og foredrag. Du får tilbakebetalt mellom € 100 og 150 for reisekostnader, litt avhengig av hvor i Norge du reiser fra.

Søknadsfrist: 11. mars 2016.

Her finner du mer informasjon om seminaret, reiserefusjon og søknadsskjema.

For spørsmål, ta kontakt med internasjonalt utvalg på international (a) europeiskungdom.no.