Bli med på Arendalsuka 2013

7. til 11. august skal Europeisk Ungdom være tilstede på Arendalsuka 2013, og DU kan være med.

«Arendalsuka er en arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.»

Under Arendalsuka skal Europeisk Ungdom ha stand i Kanalgata, arrangere EU-grilling på Hove og delta på politiske verksteder. Det vil også arrangeres EU-skolering, debatt- og retorikkskolering og sosiale aktiviteter på Hove.

Lokallagene i Europeisk Ungdom inviteres til å melde seg på. For lokallagene koster det 2 500 kroner pr. person som vil være med, og dette kan dekkes av frifond. Det vil legges opp til skoleringer i organisasjonsdrift og økning av lokal aktivitet på seminaret på Hove.

Inkludert i deltakeravgiften er reise, kost og losji.

Bli med til Hove og Arendal – dette er en unik mulighet til å være med på et politisk verksted med mye morsomme aktiviteter.

Send påmelding til espen@europeiskungdom.no innen 10. juni. Spesifiser behov for reise, allergier, og eventuelle ønsker.

Les mer om Arendalsuka her.